Vlada Republike Srpske menja Zakon o energetici

Foto-ilustracija: Unsplash (Fre Sonneveld)

Vlada Republike Srpske, na održanoj sednici, utvrdila je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici.

Važeći Zakon o energetici donesen je 2009. godine, te postoji potreba da se isti uskladi sa zakonima koji su doneseni posle njega i to sa Zakonom o električnoj energiji, Zakonom o gasu, Zakonom o obnovljivim izvorima energije, Zakonom o energetskoj efikasnosti, kao i sa Strategijom razvoja energetike. U tom smislu, ovim zakonom se usklađuju termini i definicije, pitanje sertifikata za proizvodno postrojenje u kom se proizvodi električna energija iz obnovljivih izvora, pitanje garancije o poreklu električne energije iz obnovljivih izvora energije, te se normira nadležnost Vlade za donošenje Strategije razvoja energetike kao sektorske strategije Republike Srpske”, navodi se u saopštenju.

Kako se dalje navodi, pored toga, ovim zakonom se stvara i pravni osnov za donošenje Energetskog i klimatskog plana Republike Srpske, definiše njegov sadržaj, rokovi, procedura usvajanja i institucije koje su zadužene za njegovu izradu.

Podsetimo, novi Zakon o obnovljivim izvorima energije Republike Srpske stupio je na snagu 5. marta 2022. godine. Novine koje donosi odnose se na podsticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, kao i kod nas, uvodi se novina kupac-proizvođač električne energije (prozjumer).

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti