Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije (OIE) predstavljaju neiscrpne izvore energije iz prirode koji se obnavljaju u određenom vremenskom intervalu, u celosti ili delimično. OIE se eksploatišu s ciljem proizvodnje električne, toplotne i mehaničke energije, a njihova značajna održiva karakteristika jeste neškodljivost za okolinu, sa smanjenom ili redukovanom emisijom CO2 u procesu proizvodnje energije.

Pre svega, važno je da razumemo načelnu podelu izvora energije na obnovljive i neobnovljive:

Neobnovljivi izvori energije su

  • Fosilna goriva (ugalj, nafta, zemni gas, uljni škriljci)
  • Nuklearna goriva

Obnovljivi izvori energije

  • Energija sunčevog zračenja
  • Energija vetra
  • Vodne snage (energija vodotokova, morskih struja i talasa, plime i oseke)
  • Biomasa
  • Biogas
  • Geotermalna energija (unutrašnja toplota Zemlje)
  • Energija plime i oseke
  • Energija talasa

Republika Srbija raspolaže obnovljivim izvorima energije Sunca, vode, vetra, geotermalne energije i biomase.

Najznačajniji potencijal obnovljivih izvora energije u Srbiji je energija iz biomase i procenjuje se na 3,405 miliona ten (tona ekvivalenta nafte), a u ukupnom potencijalu OIE biomasa učestvuje sa 60,3%. Trenutno najveći stepen iskorišćenja energije iz obnovljivih izvora u Srbiji je iz energije hidrotokova, čiji ukupan bruto potencijal vode koje otiču u vodotocima na teritoriji Republike Srbije iznosi oko 25.000 GWh (giga vat časova) godišnje.

Pročitajte više u vestima o obnovljivim izvorima energije…