U industriji

Primena energetske efikasnosti u industriji

U ekonomskim analizama potrošnje energije u industrijskom pogonu kao važan indikator može da posluži i proračun energetskog intenziteta – EI – koji predstavlja odnos uložene energije i finansijskog rezultata, što je najčešće vrednost proizvoda, dodata vrednost ili bruto nacionalni dohodak.

Prikaz termovizijskog snimanja radi analize stanja izolacije i toplotnih gubitaka objekta u konditorskom preduzeću

Imajući ovo u vidu, jasno je da je energetska efikasnost u industriji povezana sa ekonomskom efikasnošću i uključuje tehnološke, ekonomske promene i promene ponašanja. Iako je izbegavanje rasipanja energije stvar lične odluke, ono je uslovljeno i posedovanjem odgovarajuće opreme za praćenje i upravljanje energetskim tokovima, za regulaciju temperature u prostorijama i za automatsko gašenje svetla kad niko ne boravi u poslovnim prostorijama.

Šta je sistem energetskog menadžmenta?

Sistem energetskog menadžmenta predložen je Evropskim standardom (EN16001) da bi pomogao kompanijama da uspostave sisteme i procedure potrebne za poboljšanje energetske efikasnosti. Uvođenje sistematskog upravljanja energijom i energetskim tokovima vodi ka smanjenju troškova za energente i emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte.

Takođe, ovim standardom su definisani zahtevi koji su potrebni da se ispune da bi kompanija razvila i primenila politiku i ciljeve koji uzimaju u obzir uslove propisane zakonima. Može se primeniti na sve tipove i veličine preduzeća i da se prilagodi različitim geografskim, kulturnim i društvenim uslovima.

Preduzeće bi trebalo da izvrši interni pregled da bi se utvrdila mesta najveće potrošnje energije i mogućnosti za unapređenje. Ova informacija je osnov za uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta, programa menadžmenta i ciljeva.

Svrha identifikacije tokova energije jeste da kompanija utvrdi gde dolazi do velikog utroška energije, tj. da se identifikuju procesi i oprema koji utiču na visoku potrošnju energije, odnosno mesta na kojima se može uvesti promena i time ostvariti ušteda u potrošnji energije.

Ovo su koristi od vođenja energetskog menadžmenta:

 * Smanjenje potrošnje energenata – gas, nafta, električna energija i dr,

 * Mogućnost upotrebe novih tehnologija za rekuperaciju energije,

 * Podizanje svesti i motivacije kod zaposlenih,

 * Proširenje i poboljšanje tehnike praćenja procesa,

 * Uspostavljanje i implementacija novih procedura, načina rada itd.

Tokovi energetskih fluida unutar firme i energetska efikasnost različitih procesa i operacija ne može biti tako lako definisana. Ova informacija je od suštinskog značaja da bi se definisale mogućnosti za uštedu energije. Alat koji može pomoći da se prevaziđe ovaj problem je energetski audit.

 Šta je energetski audit?

Energetski audit (pregled) je procedura koja pomaže da se definiše način korišćenja i potrošnje energije, i on nam može pomoći da se:

* odredi energetski intenzitet,

* oceni energetska efikasnost,

* identifikuju mogućnosti i predlozi za uštedu energije,

* da se uspostavi plan implementacije projekta za uštedu energije.

Standardni energetski audit industrijskog postrojenja je složen zadatak i zahteva angažovanje profesionalaca iz različitih oblasti uključujući inženjere mašinstva, elektroinženjere, građevinske inženjere, arhitekte, specijaliste za sisteme za osvetljenje i elektroniku i druge. Energetski auditor (savetnik) mora da ima iskustva sa procesima koji se odvijaju u postrojenju, takođe i znanje o snabdevanju i distribuciji različitih oblika energije u vidu toplotne i električne energije. On bi dodatno trebalo da poseduje i osnovna znanja iz oblasti finansija. Ovo je potrebno za finansijsku ocenu raznih predloga uštede energije koji će proisteći iz energetskog audita.

Koliko se može uštedeti povećanjem energetske efikasnosti u industrijskim sistemima?

Da biste sagledali mogući nivo štede pogledajte sledeći primer uporednih troškova energije kod neizolovanog i izolovanog cevovoda.

Ukoliko se para iz kotla transportuje neizolovanim cevovodom prečnika 150 mm ka potrošaču kapaciteta 1500 kW koji je udaljen 100 m od kotla, gubitak toplote iznos 1,5 kW/m. Troškovi energije obračunati na osnovu cene prirodnog gasa prema podacima iz 2017.godine (uključujući i stepen korisnosti u visini od 77,27%) iznosili su 5,368 din/kWh.

Godišnji troškovi za energiju kod potrošača su:

1500 kW x 7200 h/god x 5,368 din/kWh = 57.974.400,00 din

Ukoliko je cevovod izolovan mineralnom vunom, gubitak toplote se smanjuje sa 1,5 kW/m na 60 W/m. Godišnji troškovi za energiju kod potrošača (uključujući i stepen korisnosti u visini od 84,66%) iznose:

1500 kW x 7200 h/god x 4,899 din/kWh = 52.909.200,00 din

Godišnja ušteda iznosi: 5.065.200,00 dinara

Prednosti primene toplotnih pumpi u prehrambenoj industriji

Sa uvođenjem strožijih standarda radi povećanja energetske efikasnosti industrijskih postrojenja  i očuvanja životne sredine očekuje se veća primena toplotnih pumpi u odnosu na trenutnu situaciju u privredi (primera radi, na svetskom nivou najveća zastupljenost industrijskih toplotnih pumpi je u SAD i Francuskoj).

Ovo su samo neke od prednosti upotrebe toplotnih pumpi u industriji:

– Ušteda u potrošnji energije iznosi 15-30%, a u nekim slučajevima i više od 50%

– Smanjenje ukupnih eksploatacionih troškova

– Smanjenje potrošnje fosilnih goriva, očuvanje njihovih prirodnih rezervi i smanjenje emisije štetnih gasova

– Povećanje radnih kapaciteta pojedinih uređaja, kao što su isparivači i sušači

– Znatno manje zauzimaju prostor u odnosu na ostale sisteme za snabdevanje energijom

– Smanjenje investicionih i eksploatacionih troškova kod postrojenja gde je potrebno ostvariti istovremeni proces hlađenja jednog i zagrevanja drugog procesnog fluida

Zašto je važno poveriti uvođenje mera energetske efikasnosti iskusnim profesionalcima?

Da biste ostvarili najveću moguću korist od uvođenja mera energetske efikasnosti potrebno je da poverite sprovođenje energetskog audita i izradu studije opravdanosti kompaniji koju odlikuje značajno iskustvo kao i vrhunske reference u sledećim oblastima:

* Energetska efikasnost

* Optimizacija procesa

* Energetska uporedna statistika

* Uvođenje sistema energetskog menadžmenta saglasno EN 16001

* Izrada idejnih i glavnih projekata energetskih postrojenja

* Primena obnovlјivih izvora energije i kogeneracionih postrojenja

* Sprovođenje obuka za inženjere koji se bave energijom i tokovima energije u industrijskim preduzećima

* Energetski pregledi, analize i studije koje se tiču uvođenja mera energetske efikasnosti u sektorima potrošnje finalne energije

Ukoliko su vam potrebni saveti u vezi sa uvođenjem mera energetske efikasnosti, slobodno nam pišite na info@energetskiportal.rs a mi ćemo se potruditi da što pre dobijete odgovor naših saradnika koji su izvrsni stručnjaci u ovoj oblasti.

Korisni link:

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture