Javna preduzeća

U okviru aktivnosti Javnih preduzeća u Srbiji možete pratiti aktivnosti toplana, hidroelektrana, rudnika, investiranje u državnom sektoru kada je reč o obnovljivim izvorima energije. Tršište gasom i električnom energijom regulisano je poslovanjem sledećih kompanija:

Elektroprivreda Srbije www.eps.rs

Srbijagas www.srbijagas.com

Elektromreža Srbije http://www.ems.rs