Javna preduzeća

U okviru aktivnosti Javnih preduzeća u Srbiji možete pratiti aktivnosti toplana, hidroelektrana, rudnika, investiranje u državnom sektoru kada je reč o obnovljivim izvorima energije. Tršište gasom i električnom energijom regulisano je poslovanjem sledećih kompanija:

Elektroprivreda Srbije www.eps.rs

EPS Snebdevanje http://www.eps-snabdevanje.rs

Srbijagas www.srbijagas.co.rs

Elektromreža Srbije http://www.ems.rs