Solarna energija – Energija sunca

Život na zemlji ne bi bio moguć bez nama najbliže zvezde. Stvorivši optimalne klimatske uslove na planeti, Sunce je omogućilo nastajanje i održavanje prvih oblika života, a kasnije i čitavih ekosistema. Sunčevi zraci, koje biljke apsorbuju u procesu fotosinteze i pretvaraju u organsku materiju, predstavljaju jedan od osnovnih izvora energije na zemlji, kako u vidu hrane za sva živa bića, tako i u vidu energenata poput biomase i fosilnih goriva.

Spoznaja da sunce znači život stara je koliko i čovečanstvo, a prva utilizacija solarne energije datira još iz sedmog veka pre nove ere kada je čovek koristio uveličavajuća stakla da uz pomoć sunčevih zraka zapali vatru.

Naš odnos sa solarnom energijom danas je daleko sofisticiraniji, a uz odgovarajuće državne politike i razvoj tehlonogije, sunce će preuzeti glavnu ulogu u funkcionisanju savremenog društva– ovoga puta, putem proizvodnje čiste i obnovljive električne energije.

Kakve sve koristi imamo od energije Sunca?

Zemljinu površinu kontinuirano obasipa 173.000 teravati solarne energije što je 10.000 puta više od trenutne potrošnje električne energije u svetu. Pored toga što je potpuno besplatna i svima dostupna, korišćenje obnovljive energije sunca donosi niz koristi za planetu, privredu i domaćinstva, a ovo su samo neke od njih:

Ublažava klimatske promene – većinu električne energije još uvek dobijamo sagorevanjem fosilnih goriva, a kao posledicu imamo velike količine gasova staklene bašte koji doprinose klimatskim promenama. Zbog toga su se mnoge zemlje sveta obavezale na postepeno ukidanje uglja i drugih zagađujućih energenata, a na njihovo mesto doći će obnovljivi izvori energije (OIE) koje odlikuju nulte emisije štetnih gasova.

Štedi novac – svakome, bilo da je privrednik ili fizičko lice, u interesu je da smanji račune za struju, a ulaganje u solarnu elektranu nepogrešivo umanjuje mesečne izdatke. Iako je za izgradnju solarne elektrane potrebno od nekoliko hiljada do nekoliko stotina hiljada evra u zavisnosti od instalisane snage, ovakvi projekti mahom se otplaćuju za šest do sedam godina.

Još jedan način na koji sunčeva enegija štedi novac ogleda se u sve jeftinijoj tehnologiji za proizvodnju solarne energije. Naučnici neumorno rade na unapređenju solarnih ćelija i ostale opreme fotonaponskih sistema kako bi što efikasnije konvertovali sunčevu energiju u električnu. Cilj je da solarni paneli postanu dovoljno prostupačni tako da nas u potpunosti liše potrebe za prljavim tehnologijama, a da svako domaćinstvo ili kompanija imaju mogućnost da koriste ovaj čisti izvor energije.

Omogućava energetsku nezavisnost – Države, koje u svom energetskom miksu imaju zavidan udeo obnovljivih izvora energije, biće u velikoj ekonomskoj prednosti u odnosu na one koje su primorane da uvoze električnu energiju. Zeleni izvori energije glavno su sredstvo za dekarbonizaciju i postizanje energetske nezavisnosti zemlje, pa su investicije u OIE važne za postizanje ekonomskih, političkih i klimatskih ciljeva.

Domaćinstva su, takođe, u prilici da uz pomoć solarnih panela smanje svoju zavisnost od elektrodistributivne mreže ili da, ukoliko je reč o off-grid sistemu, steknu potpunu energetsku nezavisnost.

Kako možemo da koristimo solarnu energiju?

Solarnu energiju primamo u obliku svetla i toplote, a nakon konvertovanja u različtim solarnim sistemima, ona se može koristiti za dobijanje toplotne ili električne energije.

Postoje dve vrste solarnih sistema koji se koriste za proizvodnju električne energije:

1) Solarne ćelije u fotonaponskim modulima apsorbuju svetlosnu energiju i konvertuju je u električnu;
2) Sunčeva energija se fokusira putem ogledala i koncentratora u tačku maksimalne proizvodnje toplotne energije iz koje se konvencionalnim metodama (parnom turbinom ili na drugi način) proizvodi električna energija.

Koliki je tehnički potencijal solarne energije u Srbiji?

Broj časova sunčevog zračenja na teritoriji Srbije iznosi između 1.500 i 2.200 sati godišnje. Prosečan intenzitet sunčevog zračenja je od 1,1 kWh/m2/dan na severu do 1,7 kWh/m2/dan na jugu – tokom januara, a od 5,9 do 6,6 kWh/m2/dan – tokom jula.

Prosečna vrednost energije zračenja iznosi od 1.200 kWh/m2/godišnje u severozapadnoj Srbiji, do 1.550 kWh/m2/godišnje u jugoistočnoj Srbiji, dok u centralnom delu iznosi oko 1.400 kWh/m2/godišnje.

Srbija ima znatno veći broj časova sunčevog zračenja nego većina evropskih zemalja, a najbolji uslovi su u jugoistočnom delu naše zemlje.

Vlada Republike Srbije prvi put je omogućila putem subvencija priliku za izgradnju solarnih elektrana u Srbiji Uredbom o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije iz 2009. godine. Nakon toga, Vlada je dodatno povećavala kapacitet, a smanjivala subvencionisanu cenu kroz dve nove Uredbe iz 2013. i 2016. godine.

Višegodišnji pregled proizvodnje električne energije u solarnim sistemima u Srbiji možete pogledati na sajtu Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA)

Na stranici Svetski atlas OIE možete pogledati različite mape, uključujući i mapu naše zemlje sa prikazima stepena zastupljenosti svih vidova obnovljivih izvora energije.

Solarna energija i novi Zakon o korišćenju OIE

U martu 2021. godine usvojen je novi Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije, kao i Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, kojima Vlada Republike Srbije nastoji da podstakne nova ulaganja u čistu energiju.

Novi zakon po prvi put nudi građanima mogućnost da budu i kupci i proizvođači električne energije, odnosno Prozjumeri. Na ovaj način građani mogu da proizvode električnu energiju iz solarnih panela za sopstvene potrebe, a sve viškove proizvodnje, koji mahom nastaju u letnjim mesecima, predaju na elektrodistributivnu mrežu. Benefite svoje uloge prozjumera građani će najviše osetiti u zimskim mesecima, kada je proizvodnja elektrilčne energije iz solara smanjena, ali će im računi za struju biti umanjeni u visini cene električne energije koju su predali na mrežu.

Prozjumeri mogu da budu domaćinstva, stambene zajednice, pravna i fizička lica ukoliko kupuju električnu energiju za svoje potrebe i ukoliko je zaključen ugovor o potpunom snabdevanju sa neto merenjem. Potrebno je da instalisana snaga proizvodnog objekta nije veća od odobrene snage priključka objekta krajnjeg kupca, kao i da proizvodni objekat i merno mesto ispunjavaju sve tehničke i bezbednosne zahteve.

OVDE možete pogledati kako da steknete status “prozjumera”.

Kako napraviti odabir lokacije za solarnu elektranu?

Budući da efikasnost solarne elektrane u velikoj meri zavisi od terena i klimatskih uslova, obratite pažnju da li su zadovoljeni sledeći uslovi na odabranoj lokaciji:

  1. Dovoljan nivo osunčanosti i povoljan položaj parcele ili krovne površine
  2. Dostupnost istorijskih podataka o padavinama (kao što su količina snega, kiše i oblačnost)
  3. Lak pristup lokaciji – što podrazumeva blizinu postojećih saobraćajnica i puteva
  4. Postojanje infrastrukture na lokaciji ili u njenoj blizini koja bi mogla da omogući priključenje na elektroenergetski vod
  5. Lokacija ne bi smela da bude u blizini prirodnog ili kulturno-istorijskog dobra, u okviru prirodnog rezervata ili da bude pod zaštitom države

Za precizan proračun o količini proizvedenih kilovat časova godišnje, kao i o vremenskom okviru za povrat investicije, neophodno je da investitor angažuje iskusne stručnjake koji će na osnovu iznetih parametara utvrditi opravdanost ulaganja u solarnu elektranu.

Ovde možete pogledati spisak projekata koji su partneri Energetskog portala realizovali u ovoj oblasti.

Imate nedoumicu u vezi sa ulaganjem u solarne elektrane?

Pošaljite nam pitanje na info@energetskiportal.rs a naši stručnjaci će se potruditi da vam odgovore u što kraćem roku.

Korisni linkovi:

Da biste pogledali mape zračenja, kao i da biste uradili brze proračune primene solarne tehnologije, pogledajte:

http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/?topic=4&subTopic=16

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#