Fondovi

EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pomaže Srbiji u proizvodnji energenata iz obnovljivih izvora, davanjem kredita Elektroprivredi Srbije za rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih mini hidroelekrana i proizvodnju energije iz drugih obnovljivih izvora. EBRD sarađuje sa domaćim bankama preko kojih realizuje kreditne linije za realizaciju projekata iz oblasti energetske efikasnosti Zapadnog Balkana.


WBIF (Western Balkans Investment Framework)

WBIF je zajednička inicijativa Evropske komisije i partnerskih međunarodnih finansijskih institucija (Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj, Razvojne banke Veća Evrope i KfW banke), za podršku socio-ekonomskog razvoja i pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana Evropi, kroz investiranje u oblast energetske efikasnosti. 

Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF), koji uključuje i sopstvenu platformu privatnog sektora Program za razvoj preduzeća i inovacija Zapadnog Balkana (WB EDIF), okuplja partnere na Zapadnom Balkanu, bilateralne donatore i međunarodne finansijske institucije s ciljem pružanja podrške razvoju te procesu pristupanja, kako regiona, tako i pojedinačnih zemalja. Investicioni okvir za Zapadni Balkan osnovan je 2009. godine sa Evropskom unijom kao najvećim donatorom kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA). Predpristupna pomoć (IPA II) neposredno obezbeđuje dodatna sredstva Kosovu kroz bilateralne grantove za podršku projektima u oblasti saobraćaja, energetike, životne sredine, konkurentnosti, inovacija i izgradnje kapaciteta.

WBIF sačinjavaju Zajednički fond za grant sredstva i Zajednički fond za kreditiranje, a cilj im je da se za prioritetne projekte u regionu objedine i koordiniraju različiti izvori finansiranja, prvenstveno krediti sa grant sredstvima. Projekti kojima se odobravaju ova sredstva u skladu su sa pretpristupnom strategijom EU i relevantnim sektorskim strateškim dokumentima i planovima investicija.


GGF (Green for Growth Fund)

Fond zelenog razvoja jugoistočne Evrope – GGF je osnovan 2009. godine kao specijalizovani fond za unapređenje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u jugoistočnoj Evropi (uključujući Tursku), kao i u obližnjem susedskom regionu, te na Bliskom Istoku i Severnoj Africi. Pokrenut od strane Evropske investicione banke i KfV razvojne banke, GGF je inovativno javno-privatno partnerstvo osnovano radi smanjenja potrošnje energije i emisije CO2.

Pruža refinansiranje lokalnim komercijalnim bankama, nebankarskim finansijskim institucijama kao što su mikrofinansijske institucije i lizing kompanije i ostalim odabranim finansijskim institucijama pružajući kredite domaćinstvima, preduzećima, opštinama i javnom sektoru za mere energetske efikasnosti ili projekte obnovljivih izvora energije, a svaka od mera koje podržava GGF trebalo bi da obezbedi najmanje 20% uštede energije ili smanjenja emisija CO2.

GGF takođe nudi direktno finansiranje kompanijama za pružanje energetskih usluga, kompanijama ili projektima iz obnovljivih izvora energije i uslugama energetske efikasnosti i dobavljačima koji se bave ciljevima uštede i emisije energije.


GEF (Global Environmental Facility)

GEF je osnovan uoči Samita o Zemlji u Riju kako bi se suočio sa najhitnijim ekološkim problemima naše planete. Od tada je obezbedio više od 21,7 milijardi dolara bespovratnih sredstava i obezbedio dodatnih 119 milijardi dolara sufinansiranja za više od 5.000 projekata i programa. GEF je najveći multilateralni poverenički fond fokusiran na omogućavanje zemljama u razvoju da investiraju u prirodu i ostvare implementaciju velikih međunarodnih ekoloških konvencija, uključujući biodiverzitet, klimatske promene, hemikalije i dezertifikaciju. GEF okuplja 184 vlade članice, pored civilnog društva, međunarodnih organizacija i partnera u privatnom sektoru. Kroz svoj Program malih grantova, GEF je pružio podršku za više od 26.000 inicijativa civilnog društva i zajednice u 135 zemalja.


KfW  (Kreditanstalt für Wiederaufbau)

Nemačka razvojna banka (KfW) jedna je od najvećih stranih banka koje u saradnji sa našim bankama obezbeđuje povoljne kredite i Republici Srbiji odobrava zajmove za finansiranje poljoprivrede, energetske efikasnosti, obnovljive energije i opštinske infrastrukture.


IFC (Internacional Finance Corporation)

Međunarodna finansijska korporacija (IFC), kao jedna od članica grupacije Svetske Banke, najveća je globalna institucija koja je orijentisana isključivo na privatni sektor zemalja u razvoju. Osnovana je 1956. godine, a u vlasništvu je 184 zemlje članice koje kolektivno određuju njenu politiku. Rad ove korporacije omogućava kompanijama i finansijskim institucijama u razvoju da otvore radna mesta, poboljšaju korporativno upravljanje i ekološke performanse, kao i da doprinesu svojoj zajednici. Jedan od glavnih zadatka je da iskoreni ekstremno siromaštvo do kraja 2030. godine, bave se investiranjem i u siromašne zemlje, savetuju kompanije u privatnom sektoru, ali i upravljaju različitim fondovima. Sarađuju sa drugim institucijama u okviru Svetske banke, ali su pravno i finansijski nezavisni.


IPA (Instrument for Pre-Acession)

IPA predstavlja fond Evropske Unije koji daje bespovratnu finansijsku pomoć zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za pristup Evropskoj Uniji. Opšti cilјevi pretpristupnih fondova EU su jačanje demokratskih institucija i vladavine prava, afirmacija i zaštita lјudskih i manjinskih prava i sloboda, rodna ravnopravnost i nediskriminacija, reforma državne uprave uklјučujući uspostavlјanje decentralizovanog upravlјanja fondovima EU (Decentralised Management-DM), sprovođenje ekonomskih reformi, razvoj civilnog društva, obnova i pomirenje odnosno unapređenje regionalne i prekogranične saradnje.

Na osnovu Odluke Evropske komisije o prenosu ovlašćenja za upravlјanje programima pretpristupne pomoći EU na odgovarajuća tela u Republici Srbiji koja su ispunila neophodne zahteve prenete su nadležnosti za samostalno upravljanje programima pretpristupne pomoći EU. Uspostavljanje Decentralizovanog upravljanja EU fondovima predstavlja važan korak ka učlanjenju Republike Srbije u Evropsku Uniju tj. pripremu državne administracije Republike Srbije za korišćenje Strukturnih i Kohezionih fondova EU.