Tag: Zakon o energetici

Vlada Republike Srpske menja Zakon o energetici

Vlada Republike Srpske, na održanoj sednici, utvrdila je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici. “Važeći Zakon o energetici donesen je 2009. godine, te postoji potreba da se isti uskladi sa...

Izmene metodologija za određivanje cena pristupa sistemima za distribuciju električne energije

Na sednici saveta Agencije za energetiku Republike Srbije, održanoj 8. jula 2021. godine, usvojene su izmene i dopune metodologija za određivanje cena pristupa sistemima za prenos odnosno distribuciju električne energije. Ovim izmenama izvršeno...

Na dnevnom redu Skupštine Srbije danas su četiri zakona iz oblasti energetike i rudarstva

Danas se raspravlja o dva nova zakona - o korišćenju obnovljivih izvora energije i o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije i izmenama i dopunama dva zakona – Zakona o energetici i...

Vlada Srbije usvojila predloge četiri zakona u oblasti energetike i rudarstva

Vlada Srbije danas je usvojila predloge četiri zakona: Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, Zakona o energetici, Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije i Zakona o obnovljivim izvorima energije. Ministarka rudarstva...

Blizu milion evra za obnovljive izvore i unapređenje energetske efikasnosti Severne Makedonije

Ministar ekonomije Krešnik Bekteši protekle nedelje je na konferenciji za novinare informisao javnost o programima koje će Ministarstvo ekonomije sprovoditi 2021. godine, a koji su usvojeni na poslednjoj sednici Vlade. Kako je naveo, ministarstvo će sprovoditi nekoliko...

Počela javna rasprava o Nacrtu zakona o obnovljivim izvorima energije

Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije, kao deo paketa novih propisa u kojem su i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, Nacrt zakona...

Čija su brojila: Udruženja potrošača protiv EPS Distribucije

EPS Distribucija je prošle nedelje najavila da će svojim potrošačima, u skladu sa Zakonom o energetici početi da šalje ugovore o preuzimanju električnih brojila i ostale priključne opreme, jer ona spadaju u...

Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici

Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je na svom sajtu Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici u skladu sa članom 77. st. 2. i 3. Zakona...

EPS Distribucija „preuzima“ merne uređaje i opremu od korisnika

Preduzeće EPS Distribucija saopštilo je da će u skladu sa Zakonom o energetici od svih korisnika preuzeti merne uređaje, merno-razvodne ormane, priključne vodove, instalacije i opremu u merno razvodnim ormanima. Ugovor o preuzimanju...

Ogroman potencijal Srbije u obnovljivim izvorima energije

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović najavila je danas pripremu posebnog zakona o obnovljivim izvorima energije, s obzirom na veliki potencijal Srbije u toj oblasti. Mihajlović je u...

Biogas važan obnovljivi izvor energije

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović razgovarala je danas sa potpredsednikom Vlade i ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislavom Nedimovićem o održivom razvoju biogasa i elektrana na...

Reorganizacijom “Srbijagasa” dobija se razvijen gasni sektor

Ministarstvo rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije saopštilo je da je danas održan prvi sastanak operativne tehničke Radne grupe za praćenje sprovođenja zaključka Vlade o reorganizaciji JP „Srbijagas“. Plan reorganizacije „Srbijagasa“ koji je...

WWF Adria: Vlada Srbije nastavlja sa uništavanjem reka

Vlada Republike Srbije na poslednjoj sednici usvojila je Uredbu kojom se od januara 2021. godine petostruko povećava iznos naknade za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Uprkos višegodišnjim apelima organizacija civilnog društva...

EPS baza energetske bezbednosti Srbije

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da je cilj promena u „Elektroprivredi Srbije“ da ta kompanija bude snažna, ali i da postane važan regionalni...

Priprema novog zakonodavnog okvira u oblasti energetike i rudarstva

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović razgovarala je danas sa predstavnicima Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS) o izmenama zakona u oblasti energetike i rudarstva, digitalizaciji...

Vlada usvojila plan reorganizacije “Srbijagasa”

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da je Vlada na današnjoj sednici donela zaključak kojim je usvojen plan za reorganizaciju JP „Srbijagas“, koji znači početak...

IZDVOJENE VESTI