RES Konferencija – bezbednost elektromobilnosti i infrastrukture i njihova uloga u eko sistemu

Foto: EP

Revolution in Energetics – RES konferencija, okupila je vodeće kompanije iz oblasti automobilske industrije, proizvođače komponenti delova i softvera za automobilsku industriju, punjača i prateće infrastrukture za električna i hibridna vozila. Učesnici konferencije imali su priliku da kroz tri panela od stručnih ljudi iz ove oblasti dobiju značajne informacije o elektromobilnosti, infrastrukturi ali i njihovoj ulozi u eko sistemu. Takođe, posebna pažnja posvećena je bezbednosti i sigurnosti elektromobilnosti i punjača, kao i podršci banaka i Vlade u promovisanju zelene energije.

Države članice Evropske unije obavezale su se, a i Srbija posledično tome mora da se obaveže, da će se smanjiti emisije u oblasti transporta za 55 odsto do 2030. i 90 odsto do 2050. godine. Ispunjenje ovakvog cilja nije moguće bez razvoja elektromobilnosti i njene prateće infrastrukture, zbog čega su prilike za razgovor na ove teme veoma značajne.

Na samom početku, kao važan korak za našu državu istaknuta je izmena Zakona o planiranju i izgradnji kojom je uvoden pojam elektromobilnosti u strukturno planiranje i izgradnju objekata i infrastrukture. Ovim Zakonom napravljena je razlika između punjača na infrastrukturnim, odnosno pravcima prvog reda i rezidencijalnog sektora koji postaje veoma bitan. Naime, uspešne prakse u zemljama u kojima je elektromobilnost vrlo razvijena, pokazale su da se najveći broj ljudi opredeljuje za punjenje električnih vozila kod kuće. Kako su panelisti istakli, rezidencijalni sektor ima bitnu ulogu u razvoju elektromobilnosti. Postavkom solarnih panela na sopstveni krov, recimo od 7 kW, moguće je uvek napuniti automobil kod kuće bez potrebe za stajanjem na stanice sa brzim punjačima. Napomenuto je i da je ovakvo punjenje jeftinije.

Panelisti su kao tri osnovna problema u vezi sa razvojem elektromobilnosti u Srbiji naveli visoku cenu električnih vozila, zatim autonomiju, odnosno broj kilometara koje vozilo može da pređe jednim punjenjem. Kao treći i najveći problem ističe se infrastruktura i u tom smislu, veći izazov predstavlja obezbeđenje snage električne energije kako bi se punjači priključili, od dostupnosti samih punjača zato što proizvođača ima. Za važan pravac kojim bi naša zemlja trebalo da ide, postavljen je razvoj obnovljivih izvora energije, što će omogućiti da se električna vozila napajaju zelenom energijom, a ujedno da elektromobilnost postane što održivija.

Pročitajte još:

Kao još jedna prepreka navodi se strah i nepoverenje prema novim tehnologijama. U prevazilaženju ovog problema ističe se i uloga lokalnih samouprava koje treba da u saradnji sa stručnim kompanijama organizuju edukativne panele, demonstriraju vožnju ovakvih vozila i da na taj način građanima približe prednosti ovakih. Pored toga, za prevazilaženje pomenutog straha potrebni su zakoni, subvencije i dodatne vrednosti. Preciznije, reč je o propisanim obavezama, finansijskoj podršci ali i pružanju benefita krajnjim korsnicima, kao što je besplatan parking ili posebne saobraćajne trake za ovakve automobile.

Foto: EP

Panelisti su učesnicima predočili da postoje rešenja i za ostale navedene probleme. Kada je reč o autonomiji automobila, u bližoj budućnosti ova tačke prestaće da bude problem. Kao primer navedeno je uvođenje crnih kutija u vozila koje će verovatno zahtevati pravljenje češćih pauza u vožnji. Na taj način potrebne pauze za punjenje električnih automobila prestaće da budu velika prepreka u odluci za prelazak na ovakav vid vozila. Takođe, kako su naveli, osiguravajuća društva će verovatno uvesti premije koje neće omogućavati naplatu štete, ukoliko je nastala na vozilu koje nije poštovalo pravilo pravljenja pauze.

Takođe, zapažanje panelista jeste da novac ne predstavlja problem za razvoj elektromobilnosti u Srbiji, naročito kada je reč o infrastrukturi. Ono što je potrebno jesu partnerstva između države i privatnog kapitala, odnosno privatno-javna partnerstva. Kako ističu, mnogo je prilika pred nama koje treba da se iskoriste, kao što je potencijal IT stručnjaka u našoj zemlji.

Kao jedan od osnovnih uslova za implementaciju svih novih tehnologija navedena je elektrifikacija, odnosno digitalizacija električne energije, ali i decentralizacija našeg elektrodistributivnog sistema. Ovo bi omogućilo snabdevanje odgovarajuće tačke u gradu u svakom trenutku i to na prvom mestu zelenom energijom.

Bezbednost i sigurnost

Nadovezujući se na prethodno pomenti strah i nepoverenje, važna tema koja je otvorena na Konferenciji jeste bezbednost i sigurnost elektromobilnosti i punjača. Ovde nije reč o bezbednosti vozila u smislu sistema – kočenje, skretanje i drugo, već o načinu korišćenja ovih vozila i punjača.

Foto: EP

Kao prvi segment bezbednosti predstavljena je instalacija punjača, naročito u kući, koja mora da prati određene standarde u zemlji u kojoj se instalira. To podrazumeva sam postupak i zaštitnu opremu, zato što nepravilnim rukovanjem postoji opasnost od strujnog udara, preopterećenja instalacija i drugo. Učesnicima je ovaj problem približen primerom instalacije punjača na svoju ruku u svojoj kući i upotrebe određenog punjača, bez dodatnih konsultacija. U neznanju, ljudi su koristili neodgovarajući punjač i produžne kablove, zbog čega je dolazilo do požara i udara struje.

Govoreći o tehničarima koji popravljaju vozila, postavilo se pitanje šta je najveći izazov i opasnost. Rad na električnim vozilima uključuje i rad na visokom naponu, zbog čega je potrebno znanje i opreznost. Recimo, kablovi koji sadrže visoki napon, obeleženi su posebnom bojom. Kako je objašnjeno, jako je teško da se pristupi delovima automobila koji sadrže visok napon, zbog čega je i opasnost mala, a takođe se i gasi sve čime se onemogućava visok napon u vozilu. Tehničari kao dodatnu meru zaštite imaju posebnu opremu u vidu odela, a prostor se ograđuje kako mu ne bi pristupile osobe koje nisu obučene.

Strah koji je zastupljen u javnosti jeste i mogućnost da se električni automobil zapali. Iako se požar lakše gasi kod vozila koja imaju motore sa unutrašnjim sagorevanjem, manja je šansa da uopšte dođe do požara kod automobila sa baterijskim sistemima. Takođe, jedan od panelista podelio je svoje iskustvo sa otkupom zapaljenih vozila. Prilikom analize, ispostavilo se da su baterije bile ispravne, a da je do požara došlo usled drugih greški. Kao primer naveo je upravo punjenje neadekvatnim punjačem, loše postavljene instalacije u kući i drugo.

Kada je reč o garanciji baterije ona se uglavnom daje na osam godina ili 160.000 kilometara, a postoje već i proizvođači koji daju duže garancije. Ona podrazumeva da baterija neće izgubiti ispod 70 odsto svog punog kapaciteta. Ipak, praksa je pokazala da baterijski sistemi traju mnogo duže, te postoje i primeri gde je pređena kilometraža od 500.000 kilometara, a kapacitet baterije je ostao iznad 70 odsto.

Foto: EP

Kao interesantan primer prevazilaženja straha, data je tranzicija prelaska sa konja na automobil kao prevozno sredstvo, koja je trajala oko 50 godina. I tada su podstojale glasine o tome da automobil nije bezbedan, da zagađuje i da nema gde da se natoči gorivo. Zbog toga su potrebni napori u vidu različite vrste podrške i edukacije kako bi se prevazišli pomenuti strahovi.

Jedan od iznetih zaključaka jeste da je elektromobilnost jedinstvena prilika da se krene ispočetka i da se sve izgradi kako treba. Na početku razvoja automobilske industrije, ona je bila prinuđena na neka rešenja kao što su motori, menjači i drugo, ali ovo je prilika da se sve promeni na bolje. Srž elektromobilnosti predstavlja baterijski sistem, a zatim se sve drugo oko njega stvara, zato što mnogo toga zavisi od IT sektora i softvera.

RES Konferenciju organizovala je Agencija Aleksandra 3P koja ima dugogodišnje iskustvo u oblasti elektromobilnosti.

Katarina Vuinac

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti