MT-KOMEX prvi put gradi u Evropskoj uniji

Foto-ilustracija: Unsplash (Science In Hd)

Kompanija MT-KOMEX početkom februara započela je gradnju fotonaponske elektrane u Sisačko-moslavačkoj županiji u Hrvatskoj. Po prvi put kompanija će raditi u granicama Evropske unije, čime ponovo širi svoje poslovanje i stiče nova iskustva van teritorije Srbije.

Projekat je lociran u gradu Novska, a reč je o solarnoj elektrani na krovovima objekata, ukupne snage 280 kW AC i 340,625 kWp, za investitora Thermo Stone d.o.o. Novska. Predviđeno je da krajem tekućeg meseca, najkasnije početkom marta, radovi budu završeni.

Kada je u pitanju oprema, paneli na krovovima biće orijentisani jugozapadno i severoistočno, pod nagibom koji prati nagib krova. Kompanija se i ovog puta opredelila za Luxor Solar 545 Wp kada je u pitanju proizvođač panela, invertore proizvođača Fronius i konstrukciju proizvođača K2 Systems za kose krovove od TR lima.

Električna energija proizvedena na krovovima koristiće se isključivo za sopstvene potrebe, bez slanja u distributivnu mrežu.

Kako kompanija prvi put posluje u granicama EU, zanimljivo je istaći razlike i izazove sa kojima su se susreli, iako ne postoje drastične varijacije u poslovanju.

Pročitajte još:

Radovi se izvode na osnovu odrađenog Glavnog projekta elektroenergetskih instalacija, kao i ishodovane Elektroenergetske saglasnosti (EES) od strane Hrvatske elektroprivrede (HEP). Zahtevi i uslovi iz EES-a moraju se ispoštovati, a takođe je potrebno uraditi određene elaborate, a jedan od njih je Elaborat uticaja na elektroenergetsku mrežu. 

Foto-ilustracija: Unsplash (nuno-marques)

Sama procedura izgradnje elektrane je veoma slična kao u Srbiji. Za početak, Hrvatska elektroprivreda je pandan EPS-u, dok je EES sličan UPP-u – Uslovima za projektovanje i priključenje, sa tim da postoji mala razlika u navedenim Elaboratima koje je potrebno izraditi. 

Suštinski, oba dokumenta – EES i UPP, neophodni su kada je u pitanju planiranje, projektovanje i realizacija infrastrukturnih projekata i kada su u pitanju određene dozvole poput priključenja objekta na elektroenergetsku mrežu. Dakle, ciljevi im se poklapaju, dok najveća razlika zapravo leži u terminologiji.

Kada se rade jednostavniji projekti bez građevinske dozvole, postoji Pravilnik o jednostavnim građevinama, na osnovu kog nije neophodno imati nadzor, prijaviti radove, niti voditi građevinski dnevnik, što je vrlo slično našim pravilima. Što se tiče projekta na kom radi kompanija MT-KOMEX, inženjeri zaduženi za ovaj zadatak prijavili su radove i vode građevinski dnevnik po svojim standardima, s obzirom na to da se u Hrvatskoj vodi dnevnik isključivo preko portala eGrađanin, za koji je potreban broj građevinske dozvole, što je još jedna razlika. Jedan od ključnih izazova zapravo jeste izvoz opreme, gde se mora raditi izvozno carinjenje iz Srbije i uvozno carinjenje za Hrvatsku.

Sve u svemu, prvi grad u Hrvatskoj i jedan grad više u regionu u kom će paneli postavljeni od strane komapnije MT-KOMEX proizvoditi zelene kilovate, i doneti novo iskustvo inženjerima.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti