Održano IX Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije

IX Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije u septembru u Vrnjačkoj Banji

U Vrnjačkoj Banji je od 22. do 26. septembra 2014. godine održano deveto Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije. Ovo savetovanje organizuje Nacionalni komitet CIRED Srbije u saradnji sa Nacionalnim komitetima Crne Gore i Rumunije, kao i drugim komitetima, stručnjacima i kompanijama iz Srbije i regiona.

Devetom Savetovanju o elektrodistributivnim mrežama Srbije prisustvovalo je preko 600 učesnika, između ostalog i predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, „Elektroprivrede Srbije“, „Elektromreže Srbije“, predstavnici elektroprivrede Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici velikog broja stranih i domaćih kompanija.

Predsednik Nacionalnog komiteta CIRED Srbija gospodin prof. dr Dragoslav Jovanović izjavio je da bi ovo savetovanje trebalo da omogući postizanje boljih poslovnih rezultata i sagledavanje pravaca modernizacije distributivnog sistema „Elektroprivrede Srbije.

Predsednik Nadzornog odbora JP „Elektroprivrede Srbije“ gospodin prof. dr Aca Marković istakao je da su obnovljivi izvori energije jedan od većih izazova u distributivnom sistemu ovog preduzeća.

Predstavnik kompanije „Schneider Electric“ gospodin Dragoljub Damljanović izjavio je da ova kompanija iskorišćava prirodne resurse na efikasniji način čime doprinosi zaštiti životne sredine.

Gospođa prof. dr Marija Todorović, koja je i član tročlane komisije za ocenu energetske efikasnosti u okviru projekta „Solar Decathlon“, predstavila je trendove decentralizacije distribucije električne energije kroz distribuirane obnovljive izvore energije.

Predstavljen je i međunarodni projekat „Solar Decathlon“ koji podržava kompanija „Schneider Electric“, a čiji je cilj dizajniranje, izgradnja i funkcionisanje solarne kuće po principima zemlje iz koje dolazi tim koji radi na solarnoj kući.

Kompanija „Meter&Control“ na ovom savetovanju predstavila je svoja pametna brojila koja omogućavaju da korisnici daljinski kontrolišu brojila i potrošnju električne energije. Ova brojila imaju i mogućnost da u slučaju nestanka struje uz pomoć preraspodele napajanja omoguće korisniku ponovno dobijanje električne energije. Poseduju međunarodni IDIS sertifikat za brojila, a namenjena su domaćinstvima i preduzećima.

Na savetovanju o elektrodistributivnim mrežama bilo je reči i o kvalitetu električne energije, eksploataciji elektrodistributivnih mreža, zaštiti i upravljanju elektrodistributivnim mrežama, deregulaciji, tržištu i efikasnom korišćenju električne energije, razvoju distributivnih mreža.

Sledeće savetovanje o elektrodistributivnim mrežama biće održano u Lionu u Francuskoj od 15. do 18. juna 2015. godine.

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti