Majdanpek: Raspisan Javni poziv za bespovratna sredstva za energetsku sanaciju stambenih objekata

Foto-ilustracija: Pixabay

Opština Majdanpek raspisala je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za energetsku sanaciju stambenih objekata na teritoriji opštine Majdanpek u 2022. godini.

Uprava za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije i Opština Majdanpek dodelile su sredstva za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u iznosu od 20 miliona dinara.

Prijava se predaje lično na pisarnicu Opštinske uprave opštine Majdanpek u uslužnom centru ili preporučeno poštom na adresu Opština Majdanpek, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije, Svetog Save bb, 19259 Majdanpek.

Rok za podnošenje prijava je 23.09.2022. godine.

Mere energetske sanacije za koje se podnose prijave su:

– zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za porodične kuće i stanove. Udeo sredstava podsticaja iznosi maksimalno 50 odsto od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 140.000 dinara sa PDV-om.

– zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za stambene zgrade. Udeo sredstva podsticaja iznosi 50 odsto od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 100.000 dinara sa PDV-om pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi

Foto-ilustracija: Unsplash (Erik Mclean)

– postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće. Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja manji iznos od:

(1) 50 odsto od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 210.000 dinarasa PDV-om, i;

(2) iznosa koji se dobija množenjem površine iz dostavljene profakture, sa iznosom od 2.000 dinara sa PDV-om

– postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za stambene zgrade. Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja manji iznos od:

(1) 50 odsto od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 120.000 dinara sa PDV-om pomnoženu sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi, i;

(2) iznosa koji se dobija množenjem površine iz dostavljene profakture, sa iznosom od 2.000 dinara sa PDV-om

– postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće (za ovu meru se može konkurisati i zajedno sa merom postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće). Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja manji iznos od:

(1) 50 odsto od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 150.000 dinara sa PDV-om, i;

(2) iznosa koji se dobija množenjem površine iz dostavljene profakture, sa iznosom od 1.500 dinara sa PDV-om

– nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za stambene zgrade. Udeo sredstva podsticaja iznosi 50 odsto od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno:

  • 40.000 dinara sa PDV-om za kotlove na gas pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi;
  • 50.000 dinara sa PDV-om za kotlove na biomasu (pelet i sečka) pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi.

 Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti