Lapovo: Produžen konkurs za sufunansiranje mera energetske efikasnosti

Foto-ilustracija: Pixabay (AKuptsova)

Opštinsko veće opštine Lapovo produžilo je rok podnošenja prijava na Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu primenu potrošne tople vode. Rok za podnošenje prijava produžen je do 1. septembra 2022. godine, jer određen broj zainteresovanih domaćinstava nije uspeo da podnese prijavu.

Predmet sufinansiranja su sledeće mere energetske efikasnosti:

– Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama za porodične kuće i stanove

– Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće

– Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju tavanice i površinu ispod krovnog pokrivača za porodične kuće

– Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (drveni pelet, briket, sečku), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće i stanove

– Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela (radijatora) i pratećeg pribora za porodične kuće i stanove

– Nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće.

Prijava se predaje lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Lapovo, ili preporučeno poštom na adresu: Opština Lapovo, ul. Njegoševa broj 18, Lapovo, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije opštine Lapovo.

Više informacija o predmetu i maksimalnoj visini bespovratnih sredstava za sufinansiranje, neophodnoj dokumentaciji i uslovima prijave na konkurs nalazi se na zvaničnom sajtu Opštine Lapovo.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti