Miniranja na teritoriji opštine Majdanpek zbog sanacije stenske mase, radove naložila inspekcija

Foto-ilustracija: Unsplash (David Hellmann)

Miniranja na teritoriji opštine Majdanpek izvršena su kako bi se sanirala stenska masa, s obzirom na to da postoji mogućnost odrona zbog brojnih pukotina u stenskom masivu, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

Kako dalje navode u saopštenju, na osnovu zakonske obaveze Serbia Zijin Copper doo Bor je obavestio rudarsku inspekciju o postojanju rizika od iznenadnog obrušavanja i klizanja krečnjačkog materijala stenske mase na eksploatacionom polju 95A, na delu planine Starica i da postoji realna opasnost od obrušavanja i ugrožavanja bezbednosti.

Inspekcijski nadzor izvršili su rudarski i geološki inspektori koji su na licu mesta utvrdili da je kosina u severoistočnom delu površinskog kopa, na kraju pristupnog puta strma, skoro vertikalna i da je stenska masa ispucala u vidu horizontalnih, vertikalnih i kosih pukotina, a izmereni padni ugao kosine koja je formirana starim rudarskim radovima iznosi 51 stepen u visini od 130 metara, što je znatno veće od propisanog.

S obzirom na iskustvo iz ranijih godina kada je došlo do klizanja i odrona stenske mase, inspektori su naložili privrednom društvu Serbia Zijin Copper doo Bor da izradi odgovarajuću dokumentaciju i prijavi početak radova nadležnom ministarstvu i hitno započne radove na pripremnim radovima za uklanjanje šume i rastinja, a potom izvrši sanaciju raspucale stenske mase, kao i da pre početka izvođenja rudarskih radova na sanaciji stenske mase  u severoistočnom boku PK Severni revir pribavi saglasnost za izvođenje radova od imaoca prava na KP, Javnog preduzeća Srbijašume.

Svi radovi su prijavljeni Ministarstvu i inspekciji, kao i inspekcijama opštinske uprave Majdanpek, rečeno je u saopštenju ministarstva. Pre početka sanacije, kompanija „Serbia Zijin Copper“ izvršila je pripremne radove, pribavila potrebne saglasnosti, izradila Uprošćeni rudarski projekat i prijavila radove. Takođe, kako bi se zaštitio grad od odronulog materijala koji se pojavljuje tokom miniranja, urađena su i dva zaštitna kanala.

Ministarstvo je naložilo i kontrolni inspekciji nadzor, kako bi se utvrdilo da li se radovi na sanaciji izvode u skladu sa projektom i nalogom inspektora. Geološki i rudarski inspektori nisu utvrdili nezakonitosti.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti