Hoće li fabrika guma Linglong zagaditi reku Begej?

Foto: Građanski preoket/ Youtube screenshot

Udruženje Građanski preokret upozorilo je u decembru prošle godine da se kineska fabrika autoguma Linglong kod Zrenjanina povezuje cevima direktno sa rekom Begej, a kako navode u nedavno objavljenom saopštenju, to je u međuvremenu i realizovano.

“Na manje od dva kilometra od tog mesta nizvodno je Specijalni rezervat prirode ‘Carska bara‘, zatim ušće Begeja u Tisu, dok je na desetak kilometara dalje ušće Tise u Dunav. Za sada se kroz postavljene cevi i prokopane kanale ispuštaju otpadne vode s gradilišta Linglonga, a izvesno je da će tuda oticati celokupan tečni otpad kada počne proizvodnja autoguma, što će izazvati ekološku katastrofu”, stoji u saopštenju Građanskog preokreta.

Dodaje se da je Linglong postavio cevi unutrašnjeg prečnika 1.600 mm u zemlju od svoje fabrike ka reci Begej, a kroz cevi ovolikog profila može da protekne 4,5 m3/s tečnosti slične specifične težine kao voda, odnosno 389 hiljada kubnih metara na dan.

“Izvesno je da tretman tih otpadnih tečnosti uopšte nije predviđen – ni sada ni u budućnosti, kroz najavljeni gradski prečistač. Ugovoreni kapacitet postrojenja je samo 25 hiljada kubnih metara vode na dan, iako je Studija izvodljivosti za upravljanje otpadnim vodama iz 2015. godine utvrdila da je za Zrenjanin potreban prečistač kapaciteta između 38 i 51 hiljada kubnih metara vode po suvom vremenu, a između 45 i 58 hiljada kubnih metara vode po kišnom vremenu. Studija iz 2015. godine nije obuhvatila potrebe gigantskog postrojenja kakava je fabrika autoguma Linglong”, upozorava Građanski preokret.

Povodom ovih navoda oglasio se i Linglong koji navodi da nije došlo do izlivanja otpadnih tehnoloških voda, te da su u okviru fabričkog kompleksa projektovani zasebni sistemi za odvođenje atmosferske, sanitarno-fekalne i tehnološke otpadne vode, koji su trenutno u fazi izgradnje.

Foto-ilustracija: Pixabay

“Ovi sistemi se zasebno izvode kako bi bila zagarantovana odvojenost tehnološke otpadne vode i kišnice. Dva kanala koja su trenutno u procesu izgradnje služe za odvođenje atmosferske vode, tj. kišnice iz fabričkog kompleksa kompanije Linglong, što je u potpunosti u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke. U njima nikad nisu ispuštene, niti se planira ispuštanje tehnoloških ili fekalnih otpadnih voda”, saopšteno je iz kompanije Linglong.

Dodaju i da je u okviru samog kompleksa već izgrađeno postrojenje za tretman industrijskih otpadnih voda, i ova voda će postrojenje napuštati tek nakon što se utvrdi da su zadovoljeni zahtevi relevantnih standarda.

“Puštanje ovog postrojenja u probni rad se uskoro planira, a njegova važnost je još tokom projektovanja fabrike uzeta u obzir i sastavni je deo projekta tehnologije. Želimo da naglasimo da je ovaj objekat ne samo neophodan za realizaciju proizvodnje, već je prema zakonu i obaveza kompanije Linglong. Tek nakon prečišćavanja u postrojenju za preradu otpadnih voda, odnosno kada se produkovane tehnološke otpadne vode dovedu u propisane okvire dozvoljenih koncentracija zagadjujućih materija, ta voda će napustiti fabrički kompleks i biti ispuštena u gradsku kanalizaciju”, rečeno je iz Linglonga.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti