Pitanja i odgovori u vezi sa prozjumerima

Foto-ilustracija: Unsplash (Bill-Mead)

Da li je tačna informacija da su prozjumeri dobili više račune za struju od očekivanih i zašto se to dogodilo? Koje sve stavke obuhvata račun za prozjumere i kako se obračunava taj račun?

Ministarstvo rudarstva i energetike dobilo je informacije od pojedinih građana koji su postali kupci-proizvođači da su nezadovoljni načinom obračuna PDV-a i akciza i drugih naknada nakon što su stekli status kupca-proizvođača.

Ovakav obračun zasnovan je na mišljenju koje je izdalo Ministarstvo finansija o načinu na koji će se obračunavati porezi, akcize i druge naknade. Naime, Ministarstvo finansija je mišljenja da je se kao osnovica za PDV uzima količina električne energije koju kupac-proizvođač preuzme od „EPS snabdevanja“, dok je Ministarstvo rudarstva i energetike stava da je potrebno da osnovica za PDV, akcize, naknade i druge pripadajuće obaveze utvrđene posebnim propisima bude pozitivna vrednost razlike neto električne energije (koju je kupac-proizvođač preuzeo i predao snabdevaču).

Nakon prijema ovog mišljenja, održano je više sastanaka predstavnika Ministarstva finansija i Ministarstva rudarstva i energetike. Na održanim sastancima, Ministarstvo finansija dalo je tumačenje, odnosno utvrdilo način primene propisa iz svoje nadležnosti, ostajući pri svom mišljenju, i usmeno ponovilo da uredba nije suprotna zakonima iz njihove nadležnosti, u skladu sa mišljenjem koje je dostavilo.

Rezultat ovakvog tumačenja MF je sledeći:

– U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, kupcu-proizvođaču će se obračunati i on će platiti PDV na osnovu količine električne energije preuzete od snabdevača u datom obračunskom periodu, utvrđene po vremenima primene tarife za aktivnu energiju. Ne može se izvršiti kompenzacija (prebijanje) iznosa (poreske osnovice) PDV-a u vidu „netovanja“ električne energije preuzete od snabdevača i električne energije isporučene od strane kupca-proizvođača.

– Količina preuzete električne energije od snabdevača takođe čini i osnovicu za obračun akcize, naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije i naknade za unapređenje energetske efikasnosti.

– Kupac-proizvođač plaća i troškove pristupa distributivnom sistemu za ukupno preuzetu električnu energiju od snabdevača u datom obračunskom periodu. Ovi troškovi se iskazuju u dva dela i to: 1) deo kroz cenu utrošene električne energije (na nivou cena za garantovano snabdevanje, koje u skladu sa metodologijom za određivanje cene u sebi sadrže i troškove korišćenja distributivnog sistema električne energije za kupce koji koriste pravo na javno snabdevanje) i 2) deo za „naknadu za obračun pristupa distributivnom sistemu za razliku ukupno preuzete i utrošene energije“, što se prikazuje kao zasebna stavka na računu.

– Isporučenu električnu energiju iz solarnog postrojenja snabdevač dalje prodaje drugim krajnjim kupcima. PDV se obračunava i plaća na iznos ovako isporučene električne energije od strane drugog krajnjeg kupca, u poreskom periodu u kom je promet nastao. 

– Najveće uštede na računu za električnu energiju kupac-proizvođač ostvaruje ukoliko proizvodnjom električne energije iz solarnog postrojenja pokriva što veći procenat sopstvene potrošnje električne energije i ukoliko je dinamika njegove potrošnje usklađena sa dinamikom proizvodnje iz solarnog postrojenja. 

Foto-ilustracija: Pixabay

Za koliko procenata su, prema vašem očekivanju, računi trebali da budu niži?

Primera radi, na prosečan račun od 2.500 dinara, ukoliko se račun obračunava kako traže finansije i EPS, građanin će kad ugradi panele plaćati 1.750 din, a ako se obračunava kako je propisano uredbom, građanin će plaćati 1.300 din, što je ušteda 30 odsto, odnosno oko 50 odsto.

Koji način obračuna predviđa Uredba o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupaca-proizvođača i snabdevača? Da li je Ministarstvo finansija dalo saglasnost za usvajanje te uredbe?

Uredbom o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca-proizvođača i snabdevača, članom 26. propisano je da je u slučaju ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem, snabdevač je dužan da:

1. za svaki obračunski period kupcu-proizvođaču obračuna utrošenu električnu energiju kao pozitivnu vrednost razlike neto električne energije utvrđene po vremenima primene tarife za aktivnu energiju i viška električne energije iz prethodnog perioda utvrđene po vremenima primene tarife za aktivnu energiju;

2. utvrdi višak električne energije utvrđene po vremenima primene tarife za aktivnu energiju koji se prenosi u naredni period;

3. obračuna kupcu-proizvođaču poreze, akcize, naknade i druge pripadajuće obaveze utvrđene posebnim propisima na osnovu utrošene električne energije iz tačke 1) ovog stava.

Višak električne energije se može preneti na naredne obračunske periode u okviru perioda za poravnanje potraživanja i obaveza između kupca-proizvođača i snabdevača, a ne može uticati na prethodne obračunske periode. Dakle, stav Ministarstva rudarstva i energetike, po pitanju obračuna osnovice za PDV, propisan je uredbom. Naime, Ministarstvo smatra da se obračun osnovice za PDV vrši samo na razliku između isporučene i proizvedene energije, dok je stav Ministarstva finansija da je osnovica za obračun PDV-a ukupno isporučena energija. Ministarstvo rudarstva i energetike u postupku usvajanja Uredbe o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca-proizvođača i snabdevača pribavilo mišljenje na predlog akta svih relevantnih organa uprave, između ostalog i pozitivno mišljenje Ministarstva finansija, koje dostavljamo u prilogu ovog dopisa. Nakon usvajanja uredbe, na zahtev JP EPS,  Ministarstvo finansija je izdalo mišljenje na koji način će se obračunavati porezi, akcize i druge naknade. Naime, Ministarstvo finansija je mišljenja da se kao osnovica za PDV uzima količinu električne energije koju kupac-proizvođač preuzme od „EPS snabdevanje“, dok je MRE stava da je potrebno da osnovica za PDV, akcize, naknade i druge pripadajuće obaveze utvrđene posebnim propisima bude pozitivna vrednost razlike neto električne energije (koju je kupac-proizvođač preuzeo i predao snabdevaču).

Imajući u vidu različite stavove, održano je više sastanaka sa MF, ali kako je Ministarstvo finansija nadležno za obračun osnovice za PDV, primenjeno je rešenje u skladu sa stavom tog ministarstva.

Kada će problem oko načina obračuna biti rešen?

Ministarstvo rudarstva i energetike nastavlja da radi na nalaženju mogućnosti kako bi račun za kupca proizvođača bio još manji, pa je u tom smislu Ministarstvo rudarstva i energetike poslalo pismom inicijativu Ministarstvu finansija da se pokrene izmena propisa o porezima, kako bi se smanjila poreska osnovica za kupce-proizvođače, odnosno ova investicija učinila isplativijom za kupce-proizvođače koji spadaju u kategoriju domaćinstava.

Takođe, Ministarstvo rudarstva i energetike sarađuje intenzivno i sa Svetskom bankom, koja priprema analizu nacionalnog regulatornog okvira za sistem naplate računa za kupca-proizvođača, kako bi se računi dodatno smanjili.

Foto-ilustracija: Pixabay (Admiral Lebioda)

Koliko trenutno prozjumera ima u našoj zemlji, koliko od njih su domaćinstva, a koliko pravna lica? Da li je projekat prozjumera do sada pokazao opravdanost? 

Trenutno imamo 177 fizičkih i pravnih lica upisano u registar kupaca-proizvođača, a ukupna instalisana snaga kojom raspolažu svi kupci-proizvođači iznosi 3,25 MW. Takođe, prema podacima JP „EPS snabdevanje“ i „Elektrodistribucije Srbije“ podneti su zahtevi za zaključenje ugovora i priključenje za još preko 25 MW.

Projekat kupaca-proizvođača (tzv. prozjumera) je jedan od najvažnijih projekata za povećanje energetske stabilnosti i nezavisnosti države, i svakako je opravdano bilo i njegovo uvođenje i svako pojednostavljenje koje smo do sada izvršili, kao što je jednako opravdano da se zajedno sa Ministarstvom finansija nađu rešenja da se još više poveća finansijska isplativost ovih projekata. Što više građana i privrede postanu kupci-proizvođači (tzv. prozjumeri), manji je pritisak na proizvodnju električne energije JP EPS, pada nivo potrebe za uvozom te količine električne energije, a u budućnosti bi mogli pomoći smanjenju gubitaka na distributivnoj mreži.

Koliko je vremena potrebno da bi domaćinstvo ili pravno lice postalo prozjumer, od ponošenja zahteva do ulaska u sistem?

Zakonom o korišćenju OIE i izmenama podzakonskih akata, procedura sticanja statusa kupca-proizvođača bitno je pojednostavljena. Umesto nekadašnjih 20 koraka, za koje je bilo potrebno više od šest meseci, sada je potreban jedan korak, a sama procedura za sticanje statusa kupca proizvođača objavljena je na sajtu „Elektrodistribucije Srbije“. Celokupna procedura se može završiti za manje od mesec dana, računajući i ugradnju panela. U skladu sa novom regulativom, građani grade solarno postrojenje na sopstvenom objektu samo uz obavezu pribavljanja Izjave izvođača radova sa potvrdom odgovornog izvođača radova da su uređaji, instalacije i merno mesto ispravni i izvedeni u skladu sa propisima i standardima.

Usvajanjem uredbe koja u nadležnosti Ministarstva rudarstva i energetike (MRE) i iniciranjem kod Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI), izmene i dopune odgovarajućeg pravilnika, sam postupak je maksimalno pojednostavljen. U novoj proceduri više nisu potrebni uslovi za priključenje, rešenje o priključenju, elaborat i probni rad i drugi uslovi koji su bili u nadležnosti MRE, a kroz inicirane izmene propisa u nadležnosti MGSI, građani su oslobođeni i obaveze izrade idejnog rešenja, lokacijskih uslova, rešenja o građevinskoj dozvoli. To su sve uslovi koji su ranije bili potrebni i zbog kojih je procedura u vezi sa solarnim panelima trajala najmanje šest meseci.

Izvor: Ministarstvo rudarstva i energetike

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti