Hrvatski sabor usvojio Strategiju prilagođavanja klimatskim promenama

Strategija prilagođavanja klimatskim promenama je prvi strateški dokument koji daje procenu promene klime za Hrvatsku do kraja 2040. i 2070. godine, moguće uticaje i procene ranjivosti. Cilj Strategije je osvestiti važnost i pretnje klimatskih promena za društvo i nužnost integracije koncepta prilagođavanja klimatskim promenama u postojeće i nove politike, kako bi se smanjila ranjivost okoline, privrede i društva uzrokovana klimatskim promenama. Uz to, cilj je podstaći, odnosno usmeriti naučna istraživanja kako bi se bolje shvatila kompleksnost uticaja klimatskih promena i smanjio stepen neizvesnosti vezan uz efekat klimatskih promena, navodi se na stranici Prilagođavanje klimatskim promenama Ministarstva zaštite okoline i energetike.

Foto-ilustracija: Unsplash (Ornella Binni)

Strategija sadrži projekcije klime u Hrvatskoj za 2040. godinu s pogledom na 2070. godinu uzimajući u obzir sledeće klimatske parametre: padavine, snežni nanos, površinsko oticanje, temperaturu vazduha, ekstremne vremenske uslove, vetar, evapotranspiracija, vlažnost vazduha, vlažnost zemljišta, sunčeve zrake i srednju niov mora. U Strategiji je prikazana i ranjivost sektora na klimatske promene, među kojima je odabrano osam ključnih sektora (vodni resursi; poljoprivreda; šumarstvo; ribarstvo; biodiverzitet; energetika; turizam i zdravlje) i dva međusektorska tematska područja (prostorno planiranje i uređenje i upravljanje rizicima). Za njih su navedene 83 mere prilagođavanja klimatskim promenama koje su raspodeljene u pet grupa i za koje su istaknute procene potrebnih iznosa i izvora finansiranja prema sektorima.

Strategija prilagođavanja klimatskim promenama sprovodiće se akcijskim planovima koji će sadržati razradu konkretnih mera i aktivnosti, a donosiće se svakih pet godina. Akcijski planovi za svaku meru i aktivnost će dati opis, način sprovođenja, redosled ostvarivanja aktivnosti, rok izvršenja, obveznike i koordinatore sprovođenja mera i aktivnosti, kao i izvore finansiranja.

Na osnovu ove Strategije prilagođavanja izradiće se prvi akcijski plan, pri čemu  sve mere i aktivnosti treba da budu komplementarne s ciljevima iz Evropskog zelenog dogovora. Odgovarajućim sistemom praćenja sprovođenja mera i aktivnosti i praćenja njihovog efekta i delotvornosti prikazivaće se efikasnost sprovođenja Strategije prilagođavanja koja se mora su koordinaciji sa svim sektorima, uz participativni pristup i uključivanje svih učesnika u njeno sprovođenje i praćenje. Strategija prilagođavanja klimatskim promenama u Hrvatskoj za period do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu s priloženim izveštajem o sprovedenom savetovanju sa zainteresovanom javnošću dostupna je na linku.

Izvor: Ekovjesnik, Ministarstvo zaštite okoline i energetike Republike Hrvatske

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti