Grad Crikvenica u užem izboru za dodelu nagrade „Istanbul Environment Friendly City Award“

Foto: mzoip.hr

Grad Crikvenica odabran je u uži izbor kandidiranih mediteranskih gradova za dodelu nagrade „Istanbul Environment Friendly City Award“ (Istanbulska nagrada za grad-prijatelj okoline). Uz Grad Crikvenicu u užem izboru se nalaze Izmir u Turskoj i Tel Aviv-Yafo u Izraelu.

U okviru aktivnosti Mediteranskog Akcionog Plana Programa za okolinu Ujedinjenih naroda (UNEP/MAP) i realizacije Konvencije o zaštiti morske okoline i obalskog područja Sredozemlja (Barselonske konvencije), čija je ugovorna strana i Republika Hrvatska, na 19. sastanku ugovornih stranaka Barselonske konvencije usvojena je Odluka o uspostavljanju nagrade za grad koji je prijatelj okoline, a koja se pod nazivom „Istanbul Environment Friendly City Award“ dodeljuje mediteranskim obalskim gradovima koji imaju naglašena obeležja održivosti.

Pod održivim obalskim gradom podrazumeva se obalski grad koji u odnosu na korišćenje mora kao resursa postupa na efikasan, održiv i uravnotežen/pravedan način. U tom smislu, grad – prijatelj okoline je obalski grad u kojem ljudi imaju visok kvalitet života i čiji se razvoj realizuje na održivi način unutar nosivog kapaciteta zdravih ekosistema.

Cilj dodele ove nagrade je prepoznavanje i nagrađivanje napora lokalnih vlasti na unapređenju okoline i kvaliteta života i promovisanje održivog razvoja mediteranskih gradova. Takođe, gradovi se želi podstaći na dalje napore i ostvarivanje budućnosti u kojoj će upravljanje okolinom na održivi način biti temelj njihovog daljeg razvitka. Na taj način ovi gradovi mogu postati pozitivni primeri i motivacija ostalim gradovima. Ova nagrada je ujedno i alat za podizanje nivoa svesti šire javnosti o kvalitetu okoline i važnosti uticaja urbanih tema u sprovođenju održivog razvoja.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti