Rezultati pretrage za: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Bosne i Hercegovine

Ako niste pronašli traženi rezultat, probajte sa drugim rečima

Vlada FBiH utvrdila predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, na predlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, koji je potom upućen na parlamentarnu proceduru,...

Bosna i Hercegovina od 2021. godine ukidaju subvencije za MHE

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić održao je u utorak, u sedištu Vlade FBiH u Sarajevu, radni sastanak sa federalnom ministarkom ekologije i turizma Editom Đapo, federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije...

Podneti zahtevi za energetske dozvole za nove fotonaponske elektrane u BiH

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13, 94/15 i 54/19) i člana. 20. Uredbe o...

Izrađen Nacrt Pravilnika o uslovima rudarstva u BiH

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/10) u formi nacrta urađen je Pravilnik o uslovima za obavljanje rudarske delatnosti. Primedbe...

U BiH se dodeljuju koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine poziva odgovarajuće kvalifikovane kompanije da se prijave na konkurs za ostvarivanje prava na vršenju istraživanja, na prethodno određenim blokovima za istraživanje na kopnu Federacije Bosne i Hercegovine, sa...

Iz Federacije BiH izvezeno 16.598,11 tona opasnog otpada

Vlada Federacije BiH je usvojila je informaciju o mogućim posledicama isticanja roka propisanog Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u životnu sredinu i sisteme javne kanalizacije, koju je sačinilo Federalno ministarstvo poljoprivrede,...

Vlada FBiH će razmotriti smanjenje naknada za velike sisteme koji su u vezi sa obnovljivim izvorima energije

 Vlada Federacije Bosne i Hercegovine voljna je da se uključi u rešavanje problematike kompanije Aluminij d.d. Mostar onoliko koliko ona može. To su na pres-konferenciji nakon sednice Vlade, na kojoj su problemi ove...

Utvrđen Predlog zakona o Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost FBiH

 Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je Predlog zakona o Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost FBiH po kojem je osnivač Fonda Federacija BiH, a prava i dužnosti osnivača obavlja...

Kompanija BH-Gas dobila sredstva za gasnu interkonekciju sa Hrvatskom

Kompanija BH-Gas saopštila da je u okviru ConnecTA predpristupnog fonda Evropska komisija odobrila grant sredstva u iznosu od 141.000 evra za potrebe izrade sveobuhvatne analize troškova i koristi (CBA) projekta gasovoda Južna...

Energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih postrojenja u BiH

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15) i čl. 20. i 28. zatim,...

Operator za obnovlje izvore energije i efikasnu kogeneraciju u BiH počeo sa radom

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 27. februara 2014. godine je objavilo da je Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju u Federaciji Bosne i Hercegovine u funkciji. Upravni odbor ovog...

MAGAZIN

IZDVOJENE VESTI

Pratite nas