U BiH se dodeljuju koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa

Foto-ilustracija: Unsplash (Orkhan Farmanli

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine poziva odgovarajuće kvalifikovane kompanije da se prijave na konkurs za ostvarivanje prava na vršenju istraživanja, na prethodno određenim blokovima za istraživanje na kopnu Federacije Bosne i Hercegovine, sa ciljem da se utvrde ekonomski interesantne rezerve nafte i gasa i ostvari komercijalna proizvodnja. Vlada FBiH sa ponosom podržava Ministarstvo da izvrši ovo istorijsko i prvi otvoren javni konkurs kako bi se istražili i koristili netaknuti potencijalni geološki resursi Federacije BiH, za razvoj energetske industrije, povećanje energetske sigurnosti i budućeg ekonomskog rasta i prosperiteta Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine.

Veruje se da će potencijalni investitori da analizuju ovu mogućnost u kontekstu povoljne okoline za investicije koju FBiH može da ponudi kako dokazuje sledeće:

  • brojnost industrijskih zona FBiH, atraktivne lokacije, povezanost luka i dostupna proizvodna postrojenja;
  • nedavno implementirane reforme u FBiH u pogledu oporezivanja i fiskalne održivosti kao i poslovne klime i konkurentnosti, npr. konkurentske poreske stope, povoljno zakonsko okruženje i stabilna domaća valuta BAM (vezana za EURO);
  • pristup visoko obrazovanoj i cenovno konkurentskoj radnoj snazi u FBiH;
  • strateška lokacija FBiH na Balkanu u blizini evropskih tržišta;
  • stvaranje političkog okruženja za investiranje u skladu sa putanjom FBiH prema članstvu u Evropskoj uniji (potencijalni kandidat od 2013. g).

Na 221. sednici, održanoj 30. aprila 2020. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o uticaju pandemije koronavirusa na međunarodni javni poziv za dodelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa na prostoru Federacije BiH i prihvatila produženje roka za dostavu ponuda za dodjelu koncesija za četvrti kvartal 2020. godine.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će na osnovu procenjenog stanja i mogućnosti pripreme i dostave ponuda, odrediti tačan datum do kojeg se ponude mogu dostaviti i blagovremeno objaviti na svojoj i internet stranici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine najmanje dva meseca pre određenog dana za dostavu ponuda.

Detaljnije o konkursu možete pročitati ovde.

Izvor: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije BiH

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti