Podneti zahtevi za energetske dozvole za nove fotonaponske elektrane u BiH

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13, 94/15 i 54/19) i člana. 20. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/14 – u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo), sprovodeći pravne norme iz gore navedenog člana, obaveštava javnost i zainteresovane strane da uvid u zahtev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primedbe na zahtev mogu dostaviti u pisanoj formi do 2. avgusta 2020. godine.

Komentari i primedbe mogu se slati na:

e-mail adresu: sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax: 036 580 015
Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
Alekse Šantića bb,
88 000 Mostar

Foto-ilustracija: Pixabay

Privredno društvo „HERCEG-GALA“ Široki Brijeg podnelo je zahteve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana „HERCEG GALA 1“, „HERCEG GALA 2“, „HERCEG GALA 3“, „HERCEG GALA 4“, „HERCEG GALA 5“, „HERCEG GALA 6“ i „HERCEG GALA 7“ instalirane nazivne snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 295,51 MWh. Podnosilac zahteva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahteve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 7. maj 2020. godine.

Privredno društvo „REGIUS“ Čapljina podnelo je zaheve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana „MIRO 1“, „ILIJA 1“, „ANDREJ 1“ i „ANDREJ 2“ instalirane nazivne snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 35 MWh. Podnosilac zahteva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahteve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 12. maja 2020. godine.

Privredno društvo „SOLAR GOLD“ Bihać podnelo je zahteve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana „SOLAR GOLD A“, „SOLAR GOLD B“, „SOLAR GOLD C“ i „SOLAR GOLD D“ instalirane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 25 MWh. Podnosilac zahteva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da je su isti potpuni sa danom 14. maja 2020. godine.

Privredno društvo D.D. „VISPAK“ Visoko podnelo je zahtev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Vispak 2“ instalirane nazivne snage 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 35 MWh. Podnosilac zahteva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 19. maj 2020. godine.

Proizvodnja električne energije „ELOS“, vl. Saračević Osmo, Tešanj podneo je zahteve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana „ELOS 1“, „ELOS 2“, „ELOS 3“ i „ELOS 4“ instalirane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 39 MWh. Podnosilac zahteva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahteve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 22. maj 2020. godine.

„Proizvodnja električne energije“ vl. Ahmić Sead, Tešanj podneo je zahtev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „BAŠČA 11-23“ instalirane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 36 MWh. Podnosilac zahteva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 26.maj 2020. godine.

Foto-ilustracija: Pixabay

Privredno društvo „CONCORDIA“ Tomislavgrad podnelo je zahtev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Baljci“ instalirane nazivne snage 149,94 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 180 MWh. Podnosilac zahteva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 5. jun 2020. godine.

Privredno društvo FEAL ŠIROKI BRIJEG podnelo je zahteve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana „FEAL 1“, instalirane nazivne snage 400 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 729,918 MWh, te „FEAL 2“, instalirane nazivne snage 999 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 1798,99 MWh. Podnosilac zahteva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahteve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 15. maj 2020. godine.

Obrt „NORA-NEA“ vl. Goran Ćatić podneo je zahtev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „NORA-NEA“ instalirane nazivne snage 12,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 16,8 MWh. Podnosilac zahteva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 19. jun 2020. godine.

Obrt, Fotonaponska elektrana LLF-o, vl. Višnja Bošnjak, Mostar podneo je zahtev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „LLF-o“ instalisane nazivne snage 12,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 19,133 MWh. Podnosilac zahteva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 19. jun 2020. godine.

Privredno društvo MIV Grude, podnelo je zahteve za produženje Energetskih dozvola, broj: ED-472/19, ED-473/19 i ED-474/19 sa rokom važenja do 26. jul 2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana FNE „MIV 1“, FNE „MIV 2“, instalirane snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 296 MWh i FNE „MIV 3“, instalirane nazivne snage 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje 41,52 MWh. Podnosilac zahteva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahteve i utvrdilo da su isti sa danom 30. april 2020. godine kompletirani.

Privredno društvo POLARITET Mostar, podnelo je zahteve za produženje Energetskih dozvola, broj: ED-414/19 i ED-415/19 sa rokom važenja do 3. maj 2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana FNE „Radeljiđ 1“ i FNE „Radeljiđ 2“, instalirane nazivne snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 29 MWh Podnosilac zahteva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahteve i utvrdilo da su isti sa danom 13. maja 2020. godine kompletirani.

Više informacija o podnesenim zahtevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obaveštenje se objavljuje na internet stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Izvor: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije BiH

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti