Vlada Crne Gore stavila van snage jednu uredbu koja se tiče MHE

Foto-ilustracija: Pixabay

U svom uvodnom ekspozeu premijer Zdravko Krivokapić, rekao je da će nova Vlada Crne Gore trajno zabraniti izgradnju malih hidroelektrana na vodotocima ove zemlje. Kako je tada rekao, zelena ekonomija je jedan od osnovnih stubova politike nove vlasti i da je krajni cilj da Crna Gora postane ekološka država.

Vlada Crne Gore, na devetoj sednici, je donela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o načinu i uslovima dodele koncesija za istraživanje vodotoka i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama.

“Ministarstvo finansija je, u okviru aktivnosti na pripremi Registra kojim će se objediniti fiskalni i parafisklani nameti na nacionalnom i lokalnom nivou, analiziralo važeće propise u sistemu i utvrdilo da je navedenu uredbu potrebno isključiti iz pravnog sistema, jer je navedena materija uređena drugim propisom. Iz navedenih razloga Ministarstvo kapitalnih investicija je, nakon dodatne analize, pristupilo stavljanju van snage predmetne uredbe”, piše u saopštenju Vlade.

Krajem prošle godine, Vlada Crne Gore usvojila je Informacije o predlozima za raskid ugovora o koncesiji kojima je predviđena izgradnja mini hidroelektrana na vodotocima reka Raštak, Ljeviška i Reževica. Dok je za Đuričku reku sa pritokama, vodotokove Komarači, Murinjska, Bistrica i Bukovica usvojena Informacija o predlozima za rešavanje statusa ugovora o koncesiji. 

Takođe, prekinut je postupak za izdavanje dozvole odobravanja izgradnje objekta male hidroelektrane MHE „Slatina“ na vodotoku Slatina u opštini Kolašin, kao i budućih novih malih hidroelektrana, do okončanja postupaka kontrole procedure i zakonitosti zaključenih ugovora o koncesiji za male hidroelektrane od strane radne grupe Ministarstva kapitalnih investicija.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti