Utvrđen predlog Zakona o zaštiti životne sredine u BiH

Vlada Federacije BiH je na 111. hitnoj sednici u Mostaru utvrdila Predlog zakona o zaštiti okoline koji uređuje načela zaštite okoline i njegovih komponenti, nadležnost u ovoj oblasti, informisanje i obrazovanje o okolini, pristup informacijama i učešće javnosti, planiranje, stratešku procenu uticaja na okolinu, uspostavljanje standarda kvaliteta, procjenu uticaja na okolinu, dozvole, sprečavanje nesreća velikih razmera, finansiranje zaštite, građansku odgovornost za štetu, sistem eko-označavanja i upravljanja, međuentitetska saradnja, upravni i inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe u oblasti okoline.

Foto-ilustracija: Pixabay

Ciljevi ovog zakona su smanjeno korišćenje, sprečavanje opterećivanja i zagađenje okoline, sprečavanje narušavanja, kao i poboljšanje i obnova oštećene prirode, poboljšanje uslova prirode, zaštita ljudskog zdravlja, uključujući pravo na zdrav život, očuvanje i zaštita prirodnih resursa, racionalno korišćenje resursa i takav način privređivanja kojim se osigurava obnova resursa, usklađenost socijalnih, ekonomskih i drugih interesa Federacije BiH sa zahtevima za zaštitu okoline.

Odredbe ovog zakona odnose se na sve komponente okoline (vazduh, vodu, tlo, svet biljaka, životinja i gljiva, pejzaž, izgrađenu prirodu), sve vidove aktivnosti kojima je svrha korišćenje i opterećivanje prirodnih resursa, odnosno delovanje na okolinu koje znači opasnost od zagađenja, ili imaju negativan uticaj na okolinu (poput buke, vibracija, radijacije, izuzimajući nuklearnu radijaciju, otpad, svetlosno zagađenje), prava i odgovornosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju aktivnosti utvrđene zakonom i zadatke u području okoline koji proizilaze iz međunarodnih konvencija.

Potreba za izradom novog Zakona o zaštiti okoline primarno je temeljena na rezultatima projekta “Monitoring napretka usklađenosti ekološke legislative u zemljama jugoistočne Evrope s legislativom Evropske unije”. U okviru ovog projekta utvrđeno je da je postojeći Zakon o zaštiti okoline, samo delimično usklađen sa pravnim propisima EU iz oblasti okoline te da je potrebno izmenama i dopunama postojećih ili donošenjem novih propisa dovesti do neophodnog nivoa usklađenosti.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti