Usklađivanje zakonodavstva u oblasti energetike sa pravnim tekovinama EU

Foto-ilustracija: Pixabay (analogicus)

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, čime se usklađuje nacionalno zakonodavstvo u oblasti energetike sa pravnim tekovinama Evropske unije i na sveobuhvatan i efikasan način rešava pitanje pune primene relevantnih propisa Unije, usvojen je od strane Vlade.

Reforma energetskog sektora ima neposredan i značajan uticaj na opšti privredni razvoj, stanje i mogućnosti investicione aktivnosti, podizanje kvaliteta i stvaranje tržišne ekonomije osposobljene da se uključi u jedinstveno tržište EU i druge međunarodne tržišne tokove, navodi se na sajtu Vlade.

Takođe, predloženim izmenama se uspostavlja Republička komisija za energetske mreže kao samostalan i nezavistan organ Republike Srbije za kontrolu operatora prenosnog sistema električne energije i operatora transportnog sistema prirodnog gasa čiji je osnivač Republika, dok će kontrolu nad energetskim subjektima, koji obavljaju delatnost proizvodnje, distribucije i snabdevanja električnom energijom, odnosno prirodnim gasom, obavljati Vlada.

Pročitajte još:

Usvojena je i Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za ulaganje u sektore od značaja za dostizanje nulte stope emisije gasova sa efektom staklene bašte, koja se temelji na Strategiji industrijske politike Republike Srbije od 2021. do 2030. godine.

Uredbom je predviđeno da je državna pomoć usklađena samo ako su kumulativno ispunjeni uslovi i kriterijumi predviđeni ovom uredbom, a u zavisnosti od toga da li se ova vrsta pomoći dodeljuje na osnovu šeme ili kao individualna državna pomoć.

Cilj donošenja Uredbe je poboljšanje konkurentnosti Srbije kao investicione lokacije za ulagače u sektore od značaja za dostizanje nulte stope emisije gasova sa efektom staklene bašte na evropskom prostoru.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti