Tag: Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

Vlasotinčani protestovali zbog otkazivanja javne rasprave o izgradnji MHE

Javna rasprava o izgradnji mini hidroelektrane na Rupskoj reci trebalo je da bude održana u sredu, 18. avgusta od 11 sati, ali je odložena dan ranije zbog toga što investitor i obrađivač...

RERI – za fabriku Linglong zakoni ne važe

RERI (Regulatorni instutut za obnovljive izvore i životnu sredinu) je objavio drugu po redu studiju slučaja izgradnje fabrike guma Linglong pod nazivom „O tempora, o mores“ gde se na osnovu prikupljenih podataka i...

Građanski preokret tužio Gradsku upravu Zrenjanina

Građanski preokret je Upravnom sudu podneo tužbu kojom se traži poništenje rešenja Gradske uprave grada Zrenjanina o datoj saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu buduće kineske fabrike automobilskih guma...

Zenica dobija bolju toplanu i kvalitet vazduha u gradu

Federalno ministarstvo zaštite životne sredine i turizma organizovalo je juče u Gradskoj upravi Zenica javnu raspravu posvećenu oceni Studije o proceni uticaja na životnu sredinu u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju...

JP „Putevi Srbije“ pozivaju javnost na sastanak radi upoznavanja sa predlogom projekta trase budućeg autoputa

Javno preduzeće „Putevi Srbije“, kao nosilac projekta u postupku izrade Idejnog projekta i Studije izvodljivosti sa Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu i socijalne aspekte za izgradnju Autoputa E-80 u Srbiji...

Opštinska uprava opštine Merošina objavljuje Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Opštinska uprava opštine Merošina objavljuje Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu.Nosilac projekta ''ERGOMADE'' d.o.o. Mramor, na Mramorskom brdu b.b., podneo je dana 9. novembra ove...

Data saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije sistema za prikupljanje šljake i pepela na TENT A

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da donelo Rešenje o davanju saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije sistema za prikupljanje, pripremu, transport i deponovanje...

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i dogradnje postrojenja za preradu vode „Bresje“

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije izdalo je obaveštenje u kome je navedeno da je nosilac projekta JKP „Vodovod i kanalizacija“ iz Aleksinca podnelo Zahtev za saglasnost na Studiju o...

Javna rasprava o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu MHE „Devići I“

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije 12. oktobra 2015. godine objavilo je obaveštenje u kome je navedeni da je nosilac projekta „Hydro Energy Braduljica“ iz Ivanjice podneo Zahtev za davanje...

EPS podneo zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije sistema pepela i šljake u TENT A

JP „Elektroprivreda Srbije“ TENT Obrenovac podnelo je 2. septembra 2015. godine Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine  Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije...

Zahtev za procenu uticaja na životnu sredinu za postrojenje za reciklažu elektronkog otpada

Kompanija „SET reciklaža“ iz Beograda podnela je Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za reciklažu...

Doneto rešenje za Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu MHE „Turice“

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izdalo je Rešenje o obimu i sadržaju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta rekonstrukcije MHE „Turica“. Prema ovom rešenju, nosilac projekta JP „Elektroprivreda Srbije“...

EPS zatražio saglasnost na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u TE „Nikola Tesla B“

Početkom ove nedelje JP „Elektroprivreda Srbije“ podnelo je Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih...

IZDVOJENE VESTI