Zahtev za procenu uticaja na životnu sredinu za postrojenje za reciklažu elektronkog otpada

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Kompanija „SET reciklaža“ iz Beograda podnela je Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za reciklažu elektronskog otpada na KO Višnjica.

Projekat je realizovan u okviru postojećeg objekta kompleksa IMG Trudbenik, a njegov kapacitet iznosi oko 10 hiljada tona otpada godišnje. U okviru ovog objekta vršiće se prijem otpadnog materijala i njegova selekcija, kao i tretman prema tipu otpada. Osim toga, biće izvršeno i njegovo pakovanje, označavanje, skladištenje i otpremanje.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u sadržinu podnetog zahteva do 10. septembra 2015. godine na sajtu resornog ministarstva.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti