Drugi konkurs za sufinansiranje mera zaštite vazduha u gradovima i opštinama u Srbiji

Foto-ilustracija: Freepik (zirconicusso)

U okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) objavljuje Drugi javni poziv za podršku sprovođenju konkretnih mera zaštite vazduha u jedinicama lokalne samouprave.

Poziv je namenjen jedinicama lokalne samouprave koje su izradile ili usvojile Planove kvaliteta vazduha (PKV) i/ili Kratkoročne akcione planove (KAP), kao i jedinicama lokalne samouprave koje nisu u zakonskoj obavezi da usvoje pomenute planove, ali su uključile mere zaštite vazduha u svoja strateška dokumenta.

Sprovođenje mera koje se prijavljuju na ovaj poziv treba da doprinese i realizaciji nacionalnog Programa zaštite vazduha za period 2022-2030, koji je Republika Srbija usvojila u decembru 2022. godine.

Jedinice lokalne samouprave koje su planskim dokumentima definisale mere unapređenja kvaliteta vazduha imaju mogućnost da konkurišu za sredstva za sufinansiranje jedne odabrane mere u visini do najviše 70 odsto ukupne vrednosti njene primene. Za mere izabrane u okviru ovog poziva, biće obezbeđeno sufinansiranje u iznosu od 21.000 do 49.000 USD za projekte malog obima i od 49.000 do 140.000 USD za projekte velikog obima. Ostatak sredstava od najmanje 30 odsto, jedinica lokalne samouprave obezbeđuje iz svog budžeta ili drugih izvora finansiranja.

Pročitajte još:

Prijavu je potrebno podneti najkasnije do 31. maja 2024. godine do 17 časova, putem onlajn platforme kojoj se može pristupiti ovde.

Pored popunjavanja osnovnog aplikacionog formulara, potrebno je dostaviti popunjen opis projekta koji sadrži detaljan opis aktivnosti, rezultata i budžeta, zatim izjavu potpisanu od ovlašćenog lica kojom se potvrđuje obezbeđeno sufinansiranje i učešće u javnom pozivu, planski dokument u kome je navedena mera predložena za sufinansiranje, kao i propratnu tehničku dokumentaciju (ukoliko je primenjivo) na imejl adresu: zelena.agenda.rs@undp.org. Više informacija se može pronaći u Uslovima i smernicama za prijavljivanje koji se nalaze ovde.

Za predstavnike i predstavnice zainteresovanih lokalnih samouprava 10. maja u 11 časova će biti organizovan Info dan za koji se mogu prijaviti ovde.

Za dodatna pitanja, možete nas kontaktirati putem imejla na: zelena.agenda.rs@undp.org.

Ovaj javni poziv objavljen je u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, koji, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

Izvor: UNDP

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti