Opštinska uprava opštine Merošina objavljuje Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Foto: Opština Merošina

Opštinska uprava opštine Merošina objavljuje Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu.

Nosilac projekta “ERGOMADE“ d.o.o. Mramor, na Mramorskom brdu b.b., podneo je dana 9. novembra ove godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje poslovno-proizvodnog objekta.

Objekat “ERGOMADE“ d.o.o. Mramor, nalazi se na katastarskoj parceli broj 3314 KO Brest, na teritoriji opštine Merošina.

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta mogu se dobiti u prostorijama Opštinske uprave opštine Merošina, ul. Cara Lazara  17, kancelarija br. 15.

Na osnovu podnetog zahteva nadležni organ će doneti rešenje o potrebi izrade  Studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

Pozivaju se zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost da u roku od 10 dana od dana oglašavanja dostave svoje mišljenje.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti