JP „Putevi Srbije“ pozivaju javnost na sastanak radi upoznavanja sa predlogom projekta trase budućeg autoputa

Foto-ilustracija: Pixabay

Javno preduzeće „Putevi Srbije“, kao nosilac projekta u postupku izrade Idejnog projekta i Studije izvodljivosti sa Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu i socijalne aspekte za izgradnju Autoputa E-80 u Srbiji (SEETO Ruta 7): deonica od Pločnika do Merdara, a u skladu sa Standardima Evropske investicione banke (EIB) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), poziva pojedince, javnost, organe i organizacije zainteresovane za upoznavanje sa predlogom projekta trase budućeg autoputa i razgovorima o budućim uticajima izgradnje kao i tokom svih faza izrade projektne dokumentacije, izrade Studije o proceni uticaja na socijalne i aspekte zaštite životne sredine.

Sastanak će se održati dana 14. decembra ove godine u 11 časova u zgradi Opštine Kuršumlija.

Pitanja i komentari povodom ovog projekta tokom javnih konsultacija.mogu biti dostavljeni pisanim putem poštom ili mejlom na JP „Putevi Srbije“- Bulevar kralja Aleksandra 282 11000 Beograd, Tel 011/30-40-604, e-mail mimoza.jelicic@putevi-srbije.rs.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti