Tag: šljaka

Crna Gora obezbedila sredstva za sanaciju četiri ekološke crne tačke

Ključni izazovi u pogledu kontaminiranih lokacija u Crnoj Gori su četiri crne ekološke tačke na lokacijama na kojima se nalaze deponije industrijskog otpada, među kojima je deponija pepela i šljake Maljevac i...

Počeli radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u niškom naselju Šljaka

 Posle velikih problema sa vodosnabdevanjem, nakon desetak godina, počeli su radovi na rekonstrukciji dela vodovodne mreže u niškom naselju Šljaka. Radove je obišao gradonačelnik Niša Darko Bulatović koji je i pre 20 dana...

Do sada uloženo oko 100 miliona evra u ekološku modernizaciju ogranka TENT

Krajem prošle nedelje, grupa studenata i profesora Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu obišla je deponiju pepela i šljake u TENT A. Studenti koji pohađaju program „Inženjerstvo zaštite životne sredine“ upoznali su se sa...

Predstavljena kampanja „Stop prljavoj energiji jer budućnost je obnovljiva“

U sredu 13. aprila 2016. godine u Gacku u Republici Srpskoj održano je predstavljanje kampanje „Stop prljavoj energiji jer budućnost je obnovljiva“. Cilj kampanje je upoznavanje javnosti o zdravstvenim, ekološkim i ekonomskim posledicama...

Data saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije sistema za prikupljanje šljake i pepela na TENT A

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da donelo Rešenje o davanju saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije sistema za prikupljanje, pripremu, transport i deponovanje...

Održana međunarodna konferencija „Ugalj 2015“

Na Zlatiboru je od 14. do 17. oktobra 2015. godine održana sedma Međunarodna konferencija „Ugalj 2015“. Pomoćnik direktora Direkcije za proizvodnju energije EPS-a gospodin Milan Jakovljević predstavio je organizacione promene u ovom javnom...

Održana javna rasprava o Studiji opravdanosti projekta rekonstrukcije sistema otpepeljivanja na TENT A

Početkom oktobra 2015. godine Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine organizovalo je Javnu raspravu o Studiji opravdanosti sa Idejnim projektom i Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije sistema za prikupljanje,...

EPS podneo zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije sistema pepela i šljake u TENT A

JP „Elektroprivreda Srbije“ TENT Obrenovac podnelo je 2. septembra 2015. godine Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine  Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije...

Prezentovan projekat sistema otpepeljivanja TENT A

Krajem prošle nedelje predstavnici Rudarskog fakulteta iz Beograda održali su prezentaciju Projekta novog sistema otpepeljivanja za TENT A. Na prezentaciji je istaknuto da se ovim projektom predviđa spajanje tehnologija odsumporavanja i otpepeljivanja, a...

IZDVOJENE VESTI