Crna Gora obezbedila sredstva za sanaciju četiri ekološke crne tačke

Ključni izazovi u pogledu kontaminiranih lokacija u Crnoj Gori su četiri crne ekološke tačke na lokacijama na kojima se nalaze deponije industrijskog otpada, među kojima je deponija pepela i šljake Maljevac i flotaciono jalovište Gradac.

Foto: pixabay

Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma su agenciji Mina kazali da je sanacija flotacionog jalovišta olova i cinka rudnika „Šuplja Stijena“ i deponije Maljevac od izuzetnog značaja.

„Naročito imajući u vidu da je rudnik počeo s radom 1954. godine i da su u dosadašnjem periodu na obalama reke Ćehotine akumulirane naslage kontaminiranih flotacionih ostataka iz procesa proizvodnje cinka i olova“, naveli su iz Ministarstva.

S druge strane, kako su kazali, od 1982. godine, odnosno od početka rada Termoelektrane (TE) „Pljevlja“, na deponiji Maljevac pepeo se odlaže u vidu razređenog mulja u veliki bazen u nekadašnjoj dolini, koja je pregrađena branom, podizanom nekoliko puta.

„Važno je ukazati da obe lokacije zauzimaju veliku površinu i određenoj meri ugrožavaju životnu sredinu u svom okruženju, i to podzemne i površinske vode, kao i okolna naselja lebdećom prašinom“, istakli su iz Ministarstva.

Foto: pixabay

Oni su kazali da tu problematiku pokušavaju da reše dugi niz godina, u cilju stvaranja bezbednijih uslova za zdravlje i život ljudi i životne sredine u pljevaljskoj opštini.

„S tim u vezi, hitna sanacija navedenih lokacija je definisana kao prioritetna aktivnost na kojoj će se raditi tokom ove i naredne godine“.

Iz Ministarstva su kazali da su obezbedili kredit kod Svetske banke za sanaciju četiri ekološke crne tačke, među kojima su i dve navedene lokacije.

Oni su podsetili da su, zajedno sa Ministarstvom finansija i Elektroprivredom Crne Gore (EPCG), u martu prošle godine potpisali Ugovor o korišćenju novca za realizaciju projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“, za remedijaciju deponije pepela i šljake Maljevac.

Glavni projekat remedijacije je, kako su kazali iz Ministarstva, odobren od revidenta krajem prošle godine i urađen je shodno konceptu koji je pripremila EPCG, vezano za nastavak korišćenja deponije Maljevac.

„U skladu sa detaljnim prostornim planom TE Pljevlja koji podrazumeva nastavak odlaganja (kasetni sistem) na deponiji Maljevac, uz faznu rekultivaciju kaseta, sve do konačne remedijacije ove lokacije, uz puno poštovanje ekoloških i bezbednosnih standarda i kvaliteta života“, precizirali su iz Ministarstva.

Iz tog resora su kazali da je tender za izbor izvođača radova na remedijaciji lokacije objavljen 2. aprila i otvoren je do 14. maja, dok je Zahtev za izražavanje interesovanja za Izbor konsultanta za vršenje stručnog nadzora objavljen 18. aprila i otvoren je do 9. maja.

Foto: pixabay

Kako su pojasnili iz Ministarstva, radovi na remedijaciji dela deponije šljake i pepela Maljevac obuhvataju sanaciju klizišta na severoistočnoj strani deponije, sanaciju i rekultivaciju 4. i 5. stepenice, kao i zatvaranje i rekultivaciju kasete II (obuhvata tehničku i biološku rekultivaciju).

Pored toga, planirani su i radovi na izmeštanju Paleškog potoka i njegovo uvođenje u Borovičko jezero, kao i radovi na mašinskim i elektro instalacijama koji bi omogućili nesmetano funkcionisanje prateće opreme i postrojenja, kao i njihovo nesmetano snabdevanje električnom energijom.

Kada je u pitanju remedijacija flotacionog jalovišta Gradac, iz Ministarstva su kazali da su kroz pripremnu fazu projekta “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje” predložene tri alternativne verzije i odabrana opcija koja je dalje razređena u Glavnom projektu remedijacije.

Odabrana opcija, kako su naveli, uključuje nekoliko važnih ciljeva za obezbeđivanje flotacionog jalovišta na lokaciji.

„Strme padine će biti preoblikovane kako bi se zaustavio tekući uticaj erozije pogotovo za vreme obilnih padavina i visokog vodostaja. Pored toga, formiranje kontaminirane procedne vode i uticaji eolske erozije će biti sprečeni zaptivanjem površine jalovišta“, kazali su iz Ministarstva.

Prema njihovim rečima, odabrana alternativa ostavlja dodatnu mogućnost rekultivacije preoblikovane oblasti i nudi održivo i dugoročno rešenje za tu specifičnu lokaciju.

Kako su naveli, glavni projekat remedijacije flotacionog jalovišta Gradac, odobren je 25. aprila.

Za projektanta je bio angažovan konzorcijum Nik Com iz Nikšića i Institut za rudarstvo i metalurgiju iz Bora, koji su zaduženi i za nadzor nad izvođenjem remedijacionih radova.

„U januaru je potpisan i Ugovor sa revidentom, Institutom za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu. Paralelno sa ovim aktivnostima je otpočeta priprema tenderske dokumentacije za izbor Izvođača radova na predmetnoj lokaciji“, kazali su iz Ministarstva.

Iz tog resora su rekli da se očekuje da javna rasprava povodom elaborata procene uticaja na životnu sredinu i društvo bude održana tokom maja, ukoliko nacrta elaborata bude odobren od Svetske banke, nakon čega će se stvoriti uslovi za objavu Međunarodnog tendera za izbor izvođača radova na toj lokaciji.

Izvor: RTCG/MINA/O.Z.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti