Tag: Federacija BiH

Federacija BiH: Velika zainteresovanost građana da podstanu prozjumeri

Građani Federacije Bosne i Hercegovine veoma su zainteresovani za izgradnju solarnih panela, odnosno za to da postanu prozjumeri, pokazalo je istraživanje Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK). U...

Protest u BiH zbog istovara reciklažnog otpada iz Italije

Stanovnici Bosanskog Grahova blokirali su juče, 2. jula, puteve prema Drvaru, Livnu i graničnom prelazu Strmica ka Hrvatskoj u znak protesta što je u njihovog centru grada istovaren reciklažni otpad iz Italije. Otpad...

Pet miliona evra za izgradnju regionalne deponije u Živinicama

Federalna vlada je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine za realizaciju projekta regionalne deponije za kabasti otpad u...

Povećana potrošnja prirodnog gasa u FBiH

U Bosni i Hercegovini je tokom prethodnih osam meseci ove godine isporučeno ukupno 156 miliona svedenih kubnih metara (Sm3) prirodnog gasa, od čega je Federaciji BiH isporučeno 119 miliona Sm3. Poređenja radi, potrošači u...

Urađeni novi ortofoto snimci Federacije BiH

Ortofoto snimci su nastali na temelju satelitskih snimaka područja Federacije BiH, a snimanje je vršeno tokom druge polovine 2018. godine u sklopu projekta „Izrada digitalnih ortofoto planova Federacije BiH“. Ortofoto snimci su...

Vlada Federacije BiH utvrdila iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora

Vlada Federacije BiH je, na hitnoj sednici, održanoj u Sarajevu, donela Odluku o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (OIEiEK) za 2019....

U Federaciji BiH van prometa stavljen 471 kilogram meda

Federalni veterinarski inspektori su krajem prošle godine u trgovačkim centrima u Federaciji BiH uzeli šest uzoraka meda (pet domaćih proizvođača i jedan uvozni), radi ispitivanja na tri osnovna parametra kvaliteta.Ispitivanjem u...

Zbog obilnih snežnih padavina u BiH radno vreme prilagođavaju zimskim uslovima

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike BiH, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu („Službeni list SRBiH“, broj: 22/90), preporučuje poslodavcima da, usled vremenskih neprilika izazvanih snežnim padavinama i niskim temperaturama...

Uskoro poziv za dodelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa u Federaciji BiH

Vlada Federacije BiH je na poslednjoj sednici, koja je održana u Sarajevu, donela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga pravne osobe kao stručnog konsultanta koji će joj pružiti konsultantske...

Donet ažuriran Akcioni plan za korišćenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH

Vlada Federacije BiH je na poslednjoj sednici, održanoj u Mostaru donela ažuriran Akcioni plan za korišćenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH (APOEF). Učešće obnovljivih izvora energije 2020. godine u sektoru električne energije...

Ministarka ekologije Federacije BiH u Muzeju uspeha i uspešnih zapadnog Balkana

 Federalna ministarka zaštite životne sredine i turizma Edita Đapo uvrštena je u Muzej uspeha i uspešnih zapadnog Balkana i jugoistočne Evrope kao posebno zaslužna za ekspanziju i ubrzani razvoj turizma i zaštite...

Digitalizacijom do održivog razvoja i ekološkog učinka

 Federalno ministarstvo zaštite životne sredine i turizma se ove godine, u okviru Programa podsticaja razvoju turizma - Transfer za razvoj turizma za 2018. godinu - odlučilo da kroz Program promocije turističkih resursa...

Usvojena informacija o cenama naftnih derivata u Federaciji BiH

Federalna vlada BiH usvojila je informaciju o nastavku aktivnosti Federalnog ministarstva trgovine s ciljem osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cenama naftnih derivata u Federaciji BiH. Kako je navedeno, ovo ministarstvo je...

Potpisani ugovori o sufinansiranju radova za projekte utopljavanja zgrada u Federaciji BiH

 Federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić danas je  u Sarajevu  potpisao ugovore o sufinansiranju radova za projekte utopljavanja zgrada, radi uštede energije sa gradonačelnicima gradova i načelnicima opština, koje finansira Vlada Federacije...

Federalna uprava za inspekcijske poslove izrekla meru obustave rada “GIKIL” d.o.o. Lukavac

Nadležni federalni inspektori u prethodnom periodu, u vezi sa eskaliranom situacijom po životnu sredinu u reci Spreči, koja je nastala nesavesnim poslovanjem operatora „GIKIL“ d.o.o. Lukavac, preduzeli su neophodne aktivnosti na sprečavanju...

Edita Đapo: Rok GIKIL-u 14 dana da nabavi opremu i uloži u zaštitu životne sredine

 U sedištu kompanije Global Ispat Koksna industrija Lukavac (GIKIL) d.o.o. Lukavac juče je održan sastanak federalne ministarke zaštite životne sredine i turizama Edite Đapo, direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove Anisa Ajdinovića...

IZDVOJENE VESTI