Zbog obilnih snežnih padavina u BiH radno vreme prilagođavaju zimskim uslovima

Foto: http://www.fbihvlada.gov.ba

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike BiH, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu („Službeni list SRBiH“, broj: 22/90), preporučuje poslodavcima da, usled vremenskih neprilika izazvanih snežnim padavinama i niskim temperaturama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, sprovedu posebne mere zaštite kojima će sprečiti štetne posledice po zdravlje radnika.

Preporuka je poslodavcima da radnicima skrate radno vreme, i razmotre mogućnost prekida obavljanja poslova na otvorenom, ukoliko procesi rada to dozvoljavaju.

Pored toga, preporučuje se poslodavcima da za vreme trajanja vremenskih neprilika radnicima omoguće korišćenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Ukoliko je proces rada organizovan tako da nisu mogući skraćivanje radnog vremena ili prekid obavljanja poslova na otvorenom, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike preporučuje da poslodavci za vreme trajanja vremenskih neprilika, u zavisnosti od vrste rada i radnog mesta radnika, preduzmu potrebne aktivnosti na osiguranju sigurnosti i zdravlja radnika, posebno kada je reč o adekvatnoj zaštitnoj opremi i odevanju radnika.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti