Usvojena informacija o cenama naftnih derivata u Federaciji BiH

Foto: Pixabay

Federalna vlada BiH usvojila je informaciju o nastavku aktivnosti Federalnog ministarstva trgovine s ciljem osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cenama naftnih derivata u Federaciji BiH.

Kako je navedeno, ovo ministarstvo je od 27. avgusta do 11. septembra ove godine primilo oko 570 obrazaca za promenu maloprodajne cene goriva od ukupno 683 benzinske pumpe u Federaciji BiH, a promena se odnosila na povećanje cena za 0,05 KM/Iitru za dizel goriva i BMB 95.

Treći redovni sastanak sa distributerima naftnih derivata održan je 4. septembra i na njemu su sagledana aktuelna kretanja na relevantnom tržištu i razlozi poskupljenja.

Učesnici sastanka prvenstveno su se referisali na rast cene barela i kursa dolara. Navedeno je da je barel nafte 28. avgusta na svetskom tržištu koštao 76,21 dolara po kursu od 1,6813 KM, da bi 11. septembra dostigao cenu od 77,37 dolara uz kurs od 1,6903 KM.

Prezentovani su i podaci da je u januaru ove godine cena barela sirove nafte bila 69,05 dolara, kad je litar benzina na benzinskim pumpama bio 1,98 KM uz maržu od 17 posto, da bi cena sirove nafte 6. seprembra bila 77,18 dolara, cena benzina 95 od 2,31 KM, uz maržu od 10,92 posto.

U informaciji je navedeno da su se u periodu nakon 27. avgusta rast cene barela i rast kursa dolara odrazili na visinu rafinerijskih cena derivata. Naime, prema Jedinstvenim carinskim ispravama (JCI), koje Uprava za indirektno oporezivanje BiH sedmično dostavlja ovom ministarstvu, nabavne cene derivata iskazane na ovom carinskom dokumentu su za dizele bile više za oko 0,05 KM, a za BMB 95 oko 0,02 KM po litru.

Prema dostupnim podacima, trenutna veleprodajna cena u skladištu Podlugovi (bez obračunatih troškova prevoza do benzinskih pumpi, maloprodajne marže i bez obračunatog PDV-a), za BMB 95 iznosi 1,7383 KM/litru, a za dizel 1,7865 KM/litru. Prema istim izvorima, veleprodajna cena na dan 6. jun ove godine je iznosila za BMB 95 1,7265 KM/litru, a za dizel 1,7217 KM po litru.

Dakle, došlo je do povećanja veleprodajne cene ovih derivata u iznosu povećanja nabavne cene. Istaknuto je i da je havarija u Luci Ploče jedan od poslednjih eksternih faktora koji je doveo do povećanja cena naftnih derivata.

Navedeno je i da su se zbog toga distributeri opredelili za druge, ali i skuplje alternativne izvore nabavke, što je dovelo do uvećanja nabavne cene za troškove transporta. Transportni troškovi iz Kopra do bosanskohercegovačke granice iznose 0,08 KM/litru, a kod nabavke iz Luke Ploče svega 0,02 KM po litru.

Nakon poskupljenja 27. avgusta, maloprodajne cene na benzinskim pumpama u Federaciji BiH kreću se u rasponu od 2,21 KM  do 2,36 KM po litru, dok je prosečna maloprodajna marža za oba derivata ostala ista kao u augustu ove godine (0,23 KM po litru).

Nadležna inspekcija je, po nalogu ovog ministarstva, pojačala nadzor na benzinskim pumpama, s naglaskom na provere da li se istaknuta cena podudara sa onom na pumpnom aparatu i na fiskalnom računu, kao i da li benzinske pumpe ispravno navode maloprodajne cene na i marže na obrascima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti