Rezultati pretrage za: Federalna vlada BiH

Ako niste pronašli traženi rezultat, probajte sa drugim rečima

Vlada Federacije BiH obustavlja izdavanje energetskih dozvola za MHE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uputila je Parlamentu ove zemlje Predlog zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH, a jedna od novina je odredba da je male hidroelektrana (MHE) hidroenergetski objekat...

Doneta odluka o naknadi za proizvodnju električne energije iz OIE u BiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na hitnoj, telefonski održanoj sednici u sredu, 1. aprila, donela Odluku o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i...

Zašto se obustavlja gradnja dve hidroelektrane u BiH?

Federalna vlada je donela Odluku o prestanku važenja Odluke o pripremi i izgradnji hidroelektrana "Kruševo" 9,75 MW i "Zeleni vir" 2,13 MW, na reci Bioštici, donete 2010. godine. Naime, Opština Olovo je od...

Vlada Federacije BiH utvrdila iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora

Vlada Federacije BiH je, na hitnoj sednici, održanoj u Sarajevu, donela Odluku o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (OIEiEK) za 2019....

Vlada Federacije BiH prihvatila Izveštaj o realizaciji Akcionog plana Federalne strategije zaštite životne sredine

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u potpunosti prihvata Izveštaj o realizaciji Akcionog plana Federalne strategije zaštite životne sredine 2008 — 2018, koji je pripremilo Federalno ministarstvo životne sredine i turizma.Do donošenja i...

Vlada FBiH će razmotriti smanjenje naknada za velike sisteme koji su u vezi sa obnovljivim izvorima energije

 Vlada Federacije Bosne i Hercegovine voljna je da se uključi u rešavanje problematike kompanije Aluminij d.d. Mostar onoliko koliko ona može. To su na pres-konferenciji nakon sednice Vlade, na kojoj su problemi ove...

Usvojena informacija o cenama naftnih derivata u Federaciji BiH

Federalna vlada BiH usvojila je informaciju o nastavku aktivnosti Federalnog ministarstva trgovine s ciljem osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cenama naftnih derivata u Federaciji BiH. Kako je navedeno, ovo ministarstvo je...

Vlada Federacije BiH uređuje upravljanje šumskim ekosistemima

 Vlada Federacije BiH je utvrdila Nacrt zakona o reprodukcionom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja, koji propisuje način proizvodnje, stavljanja na tržište i uvoz kvalitetnog i staništu prilagođenog reprodukcionog materijala s...

Vlada FBiH dala garancije kineskom investitoru za izgradnju Bloka 7 TE u Tuzli

 Vlada Federacije BiH dala je garanciju u korist kineske Izvozno-uvozne banke (CEKSIM BANK) za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za realizaciju projekta izgradnje Bloka 7 - 450 MV TE Tuzla...

Utvrđen Predlog zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korišćenju zemljišta u FBiH

 Vlada Federacije BiH je na današnjoj sednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Predlog zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korišćenju zemljišta na nivou FBiH,...

Nacionalni park „Una“ je izuzetno važan za razvoj turizma u BiH

 Federalna ministarka zaštite životne sredine i turizma Edita Đapo juče je s direktorom JP Nacionalni park „Una“ Amarildom Mulićem potpisala ugovor o redovnom finansiranju za 2018. godinu u iznosu od 500.000 KM. Zbog...

Inventarizacija i geografska interpretacija invazivnih vrsta u Federaciji BiH

 Federalna ministarka zaštite životne sredine i turizma Edita Đapo potpisala je prošlog četvrtka sa prodekanom Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Senadom Odžakom ugovor za realizaciju projekta „Inventarizacija i geografska interpretacija invazivnih vrsta...

Obeležen Dan upravljača zaštićenih područja u BiH

 Obeležavajući Svetski dan zaštite životne sredine federalna ministarka zaštite životne sredine i turizma Edita Đapo otvorila je Dan upravljača zaštićenih područja u BiH, koji je u Tarčinu organizovao Program Ujedinjenih nacija za...

Zaštita biodiverziteta i izveštavanje u BiH

S ciljem nastavka saradnje u oblasti zaštite biodiverziteta, održan je sastanak predstavnika GIZ-a i Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Sastanku su prisustvovali federalna ministarka okoliša i turizma Edita Đapo i pomoćnik ministarke za...

Vlada FBiH nastavlja projekat energetske efikasnosti

Vlada FBiH donela je Odluku o prenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ krajnjim korisnicima. Ovom odlukom za radove i sredstva odobreno...

BiH razmatra novi Zakon o upravljanju otpadom

Krajem prošle nedelje Federalna vlada Bosne i Hercegovine razmatrala je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom. Kako je saopšteno, u ovom nacrtu zakona novina su definicije o posebnin kategorijama...

MAGAZIN

IZDVOJENE VESTI

Pratite nas