Federalna uprava za inspekcijske poslove izrekla meru obustave rada “GIKIL” d.o.o. Lukavac

Foto: https://en.wikipedia.org

Nadležni federalni inspektori u prethodnom periodu, u vezi sa eskaliranom situacijom po životnu sredinu u reci Spreči, koja je nastala nesavesnim poslovanjem operatora „GIKIL“ d.o.o. Lukavac, preduzeli su neophodne aktivnosti na sprečavanju nastanka većih šteta po životnu sredinu.

U poslednjem obavljenom timskom inspekcijskom nadzoru federalni inspektori su konstatovali da operater svoju delatnost obavlja bez okolinske dozvole i izrekli meru obustave rada.

Imajući u vidu da je privrednom društvu GIKIL d.o.o. Lukavac, konkretno za pogone za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije u opštini Lukavac, zaključkom Federalnog ministarstva zaštite životne sredine i turizma od 7. avgusta ove godine,  odbačen zahtev za izdavanje okolinske dozvole, kao i da kontrolisani subjekt ne primenjuje zakonske odredbe u obavljanju privredne delatnosti, Federalna uprava za inspekcijske poslove, odnosno, federalni inspektor zaštite životne sredine doneo je Rešenje o obustavi  rada ovog privrednog subjekta.

Ovo rešenje doneseno je na temelju Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o upravljanju otpadom, Zakona o zaštiti vazduha, te Zakona o inspekcijama Federacije BiH.

Konkretnim rešenjem, GIKIL-u je naređeno da obustavi rad do pribavljanja okolinske dozvole, kao i da izvrši identifikaciju svih vrsta otpada na lokaciji (uključujući opasni otpad), i zbrine sav opasni otpad sa lokacije putem ovlašćenog operatera za upravljanje otpadom.

GIKIL-u je dat rok od 30 dana da obustavi rad s obzirom da je reč o složenom poslovnom sistemu, gde treba izvršiti  bezbedno gašenje raznih postrojenja, pogona, peći, (posude pod pritiskom, koksara, itd), kao i da po obustavi rada u pisanoj formi obavesti Federalnu upravu za inspekcijske poslove, odnosno, nadležnog inspektora.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove naglasili su da je GIKIL jedan od najnedisciplinovanijih privrednih subjekata u Federaciji BiH, kao i da je ova uprava u kontinuitetu vršila inspekcijske nadzore.

U periodu nakon 1. januara 2015. godine kada su okolinskom dozvolom GIKIL-u smanjene granične vrednosti emisija, samo iz oblasti zaštite životne sredine obavljeno je više od 20 inspekcijskih nadzora, gde je uprkos izrečenim upravnim merama i prekršajnim sankcijama za nepravilnosti nije ostvaren značajniji stepen poštovanja  i zakonitosti rada. Jedini zakonski mehanizam koji prema GIKIL-u do jučerašnjeg dana nije upotrebljen je mera obustave rada.

Pored ovog, i Tužilaštvo Tuzlanskog kantona otvorilo je istragu u pogledu eventualnog utvrđivanja elemenata krivične odgovornosti.
Ceneći moguće posledice ekološkog zagađivanja po zdravlje ljudi i životnu sredinu, sa jedne i druge strane socijalni momenat vezan za posledice obustave rada na sudbinu radnika ovog poslovnog subjekta, Federalna uprava za inspekcijske poslove smatra da je izdato rešenje o obustavi rada, koje će trajati do dobijanja okolinske dozvole, ipak, jedina preostala raspoloživa zakonska mera, koja može uticati na GIKIL da poslovanje obavlja na ekološki prihvatljiv način poštujući zakonom propisane procedure.

Izrečena je nada da će GIKIL prepoznati ozbiljnost situacije u koju je sam sebe doveo, te iskazati opredeljenost u smislu ozbiljnih investicija u ekološku infrastrukturu (prečistači, filteri, zbrinjavanje otpada i kontinuirano kvalitetno održavanje pogona i postrojenja), te sveukupno poboljšati i unaprediti svoje poslovanje, kao i uvete rada za sve zaposlene GIKIL-a, saopšteno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti