Javna nabavka za radove na sanaciji regionalnog centra za stare u Ravnom Gaju

 

Foto: Opština Knić
Foto: Opština Knić

Opština Knić raspisala je javnu nabavku za građevinske radove na sanaciji objekta regionalnog centra za stare sa prihvatnom stanicom u Ravnom Gaju, Opština Knić – parterno uređenje.

S obzirom da je trenutno urađena samo prva faza rekonstrukcije kompleksa – rekonstrukcija postojećeg glavnog objekta, predviđeno je potpuno i sveobuhvatno uređenje partera oko objekta.

Radovi obuhvataju: saobraćajnice i parking, ozelenjavanje – hortikulturni radovi, parterna rasveta.

Pozivaju se firme koje se bave ovom oblašću da dostave svoje ponude. Ovo je prva od tri planirane faze koje se tiču adaptacije objekta regionalnog centra za stare.

Sredstva za realizaciju ovog projekta opština Knić obezbedila je preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije.

Rok za dostavljanje ponuda za otvoreni postupak javne nabavke za građevinske radove na sanaciji objekta regionalnog centra za stare sa prihvatnom stanicom u Ravnom Gaju, Opština Knić – parterno uređenje je 20. septembar do 10 časova.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti