RE-SOURCE CROATIA – Širenje dostupnosti zelene energije uz PPA ugovore

Foto: OIEH

PPA ugovori omogućavaju velikim potrošačima električne energije sigurno dugoročno snabdevanje po fiksnim cenama i to iz obnovljivih izvora energije. Međutim, ostaje pitanje kako to omogućiti i građanima, ali i malim i srednjim preduzećima? Na drugom panelu RE-Source Croatia konferencije, upravo se govorilo o širenju dostupnosti zelene energije uz PPA ugovore.

Značaj PPA ugovora pokazuje podatak da su korporacije i kompanije koje su pre energetske krize potpisale ove ugovore, uspešno prevazišle krizu, dok su se mnoge koje nisu potpisale ugovor ugasile ili su morale da smanje proizvodnju.

Naomi Chevillard šef regulatornih poslova u SolarPower Europe, otvorila je panel diskusiju naglasivši da će energetske zajednice imati veliku ulogu u razvoju PPA ugovora. Kao primer navela je sportski klub u Portugalu, koji je uz pomoć krovne solarne elektrane energijom pokrila sopstvene potrebe, ali i delila struju sa porodicama i kompanijama u krugu od četiri kilometra.

Velike kompanije imaju dovoljno resursa i vremena koje je potrebno za stvaranje PPA ugovora, za razliku od malih i srednjih, zbog čega je prema mišljenju Naomi Chavillard uloga države ključna. Kako je naglasila, i Evropska komisija predviđa osnivanje posebnih državnih fondova koji bi služili kao garancija za stvaranje ovakvih ugovora, ali i za pojednostavljenje administrativne procedure.

Pročitajte još:

Marin Bekavac, menadžer za procese i energetiku u CEMEX Hrvatska, kompanije koja teži smanjenju svog ugljeničnog otiska i omogućavanju 100 odsto zelene energije u svojim hrvatskim podružnicama. Prema njegovim rečima, do sada u Hrvatskoj nisu bili u mogućnosti da potpišu PPA ugovor, a kao jedan od razloga naveo je da im je potrebna velika količina energije.

Foto: OIEH

U Španiji postoji državni fond koji garantuje finansijsku podršku PPA ugovorima koje potpisuje energetski intenzivna industrija. Upravo iz tog razloga kompanija Cemex u Španiji ima više desetina potpisanih PPA, objasnio je Bekavac navodeći primer dobre prakse.

,,Nema potrebe izmišljati nove modele, treba samo kopirati uspešan model, pa tako i Hrvatska može razviti željene količine PPA ugovora’’, zaključio je Marin Bekavac.

Zoran Kodrić menadžer Zelene energetske zadruge rekao je da je tema građanske energije, kojom se bave već 10 godina, u početku bila nešto nepoznato javnosti, ali da danas postaje sve više važna.

,,Mi smo se fokusirali na podršku građanima i javnim institucijama, dakle gradovima i opštinama, kako bi omogućili da se otvori taj potencijal krovova građana i institucija i da se iskoristi u potpunosti benefit takvih krovova, a to je upravo da uključimo građane u finansiranje i u vlasničku strukturu tih projekata’’, rekao je Kodrić.

Prema njegovim rečima, takav primer već postoji, gde je 70 ljudi uložilo svoj novac u projekte solarne energije i već četvrtu godinu od njih dobijaju povraćaj. Kako navodi, oni ulažu velike napore da se takvi krovovi otvore i da se daju na javne pozive, ali i da se omogući da same zajednice mogu lakše da se prijave na njih.

Vladimir Sabo direktor maloprodajnih rešenja za kupce i direktor društava E.ON Energija i E.ON Plin, rekao je da je E.ON spreman da svojim korisnicima bude partner u zelenoj tranziciji, ponudom novih modela saradnje za dostupnost energije iz OIE i kroz stvaranje PPA ugovora. Kako je naglasio, ipak je važno prihvatanje ovih novih poslovnih modela na distributivnoj i prenosnoj mreži.

Foto: OIEH

Laurenz W. Vuchetich partner u Advokatskoj kancelariji Batarelo Dvojković Vuchetich, potvrdio je koliko PPA ugovori izazovni i istakao je osnovne razlike u odnosu na one koji se potpisuju s HROTE-om, a koji imaju visok nivo sigurnosti.

,,PPA ugovori nose više rizika, a pravna zaštita kupaca i dobavljača biće nešto na čemu će Evropska komisija raditi u narednom periodu kako bi i ovi ugovori pružili pravnu i finansijsku sigurnost svima’’, rekao je Vuchetich.

Marko Lasić direktor prve hrvatske virtuelne elektrane KOER i prvog agregatora u Hrvatskoj, objasnio je njenu važnu ulogu kada je reč o PPA ugovorima. KOER nudi pomoćne usluge proizvođačima i potrošačima energije u saradnji sa Hrvatskim operatorom prenosnog sistema, kako u smeru smanjivanja, tako i u smeru povećavanja potrošnje i proizvodnje energije.

Kako navodi, svoju ulogu vide u širenju PPA ugovora, na način da te ugovore sa nivoa globalnih korporacija spuštaju na niži nivo. To su i dalje veći potrošači, odnosno industrije koje imaju značajniji udeo u potrošnji energije u poslovanju, ali koji nemaju snagu da sami pristupe proizvođačima energije. Njihova uloga je upravo u eliminisanju prepreka prilikom ugovaranja ovih kompleksnih ugovora.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti