Pripremljena nova analiza o cirkularnoj ekonomiji

Foto-ilustracija: Unsplash (Josh Power)

Stalna konfrerencija gradova i opština pripremila je „Analizu kapaciteta jedinica lokalne samouprave u pogledu stvaranja uslova za prelazak na cirkularnu ekonomiju“ – sa preporukama za praktične politike na lokalnom nivou.

Autori analize su naše kolege Miodrag Gluščević i Ljubinka Kaluđerović, a dokument je izrađen u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju – GIZ u okviru projekta „Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena (DKTI)“.

Kroz analizu će, između ostalog, biti odgovoreno na sledeća pitanja: koje uloge lokalne samouprave imaju u procesu prelaska na model cirkularne ekonomije (CE), da li i koliko trenutno stanje lokalnih ekonomija omogućava primenu principa CE, koje preduslove lokalne samouprave treba da ostvare kako bi se stvorili uslovi koji će podržati prelazak na principe CE.

Ovo istraživanje sa pratećim preporukama predstavlja dodatni korak u podršci i unapređenju kapaciteta lokalnih samouprava u procesu usvajanja principa cirkularne ekonomije i njihovih primena.

TEKST ANALIZE – VERZIJA NA SRPSKOM JEZIKU

TEKST ANALIZE – VERZIJA NA ENGLESKOM JEZIKU

Izvor: Stalna konferencija gradova i opština Srbije

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti