Povećanje EE u FBiH projektom „Green Partnership“

sarajevoU Federaciji Bosne i Hercegovine sprovodi se projekat „Green Partnership“ (Lokalna partnerstva za zelenije gradove i regije) u sklopu Mediteranskog programa transnacionalne saradnje, koji uključuje još 11 zemalja. Ovaj projekat implementira Institut za hidrotehniku građevinskog fakulteta iz Sarajeva, a vodeći partner je Slovenska komora za poljoprivredu i šumarstvo.

Pilot projekti se sprovode u Sarajevu, u saradnji sa Uredom za energetsku efikasnost grada Sarajeva, a obuhvataju povećanje energetske efikasnosti u eko-školama i objektima javne administracije i izradu studije izvodljivosti o mogućnostima osnivanja fonda za poboljšanje energetski efikasne gradnje.
U sklopu ovog projekta će se održavati i radionice o energetskoj efikasnosti za zaposlene u javnom sektoru, ali i za učenike, a sve u cilju razvijanja svesti o energetskoj efikasnosti.

Implementacijom projekta „Green Partnership“ bi trebalo osnovati lokalna partnerstva između potencijalnih investitora, snabdevača energentima i korisnika kako bi se postigli unapred definisani ciljevi (povećanje EE i smanjenje emisije ugljen dioksida), a koja će i nakon završetka ovog projekta funkcionisati.

Ovaj projekat će trajati do maja 2014. godine, a sa njegovom implementacijom započelo se u januaru 2013. godine.

MED program transnacionalne saradnje osnovala je Evropska unija kao instrument svoje regionalne politike, a osim zemalja članica EU mogu da učestvuju i zemlje koje su konkurisale za ulazak u EU.

U okviru ovog programa do sada je realizovano 144 projekta koji su finansirani od strane Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

S.J.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti