Pokrenuta aplikacija preko koje građani mogu da prijave divlje deponije

Foto: Promo

Povodom Dana planete Zemlje Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA) i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u saradnji sa Ministarstvom životne sredine, pokrenili su aplikaciju „Ukloni divlju deponiju“ preko koje svi građani mogu, lako i anonimno, da daju svoj doprinos evidentiranju lokacija divljih deponija u Srbiji.

Prema podacima koje su Agenciji za zaštitu životne sredine dostavile lokalne samouprave, na teritoriji Srbije postoji preko 2.200 divljih deponija, ali se procenjuje da taj broj može biti daleko veći. To su površine na kojima ljudi nelegalno odlažu otpad, a nalaze se najčešće u ruralnim sredinama, u blizini naseljenih mesta, uz korita reka, kao i duž saobraćajnica. Na divljim deponijama završi oko 20 odsto komunalnog otpada. Osim što kvare izgled okoline, divlje deponije utiču i na zagađivanje vazduha, voda i zemljišta i samim tim ugrožavaju zdravlje ljudi. Na njima ponekad dolazi i do požara, čemu doprinose i emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG) kao i drugih zagađujućih materija sa ovih deponija. Najveći rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi predstavljaju kada se nalaze u blizini naselja ili obale reke, potoka, jezera ili akumulacije.

Da bi divlje deponije bile uklonjene moraju se, pre svega, utvrditi njihove lokacije i tome je aplikacija „Ukloni divlju deponiju“ namenjena. Kako bi prijavili divlju deponiju koju uoče u svojoj okolini korisnici treba da je fotografišu putem aplikacije uz kratak opis, pošalju prijavu, koja će biti registrovana u bazi Agencije za zaštitu životne sredine. Ukoliko se desi da korisnik u trenutku prijave deponije bude van dometa, aplikacija će zapamtiti prijavu i poslati je prvom prilikom kada telefon bude povezan na internet. Prijave su anonimne i njihov broj je neograničen. Deleći podatke o divljim deponijama na ovaj način, građani će biti ti koji prave prvi korak u njihovom uklanjanju.

Podaci dostavljeni preko aplikacije biće javno dostupni na mapi Agencije kojoj se može pristupiti u okviru aplikacije. Građani će takođe moći da prate i da li su nadležna preduzeća i institucije uklonile deponiju, kao i koliki je ukupan broj prijavljenih divljih deponija u njihovom okruženju i u Srbiji.

Aplikacija je trenutno dostupna za korisnike Android uređaja, uskoro će biti dostupna za preuzimanje i na Google Play Store-u. Verzija za iOS uređaje je u pripremi. 

Aplikacija „Ukloni divlju deponiju“ je izrađena u okviru projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“, koji Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF).

Izvor: UNDP

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti