Počeli radovi na najvećoj bifacijalnoj elektrani na zemlji u Srbiji

Foto: MT-KOMEX

Poznato je da su ciljevi Srbije da do 2040. godine 40 odsto energije dobija iz obnovljivih izvora. Iako bismo mogli i brže da napredujemo u ovoj oblasti, treba odati priznanje primerima dobre prakse i svim projektima koji se uspešno realizuju i donose pozitivne promene.

Među njima će se uskoro naći i elektrana „DeLasol’’ koja će se prostirati na površini od 12 hektara. Ona će biti priključena na trafostanicu 110/35kV u Lapovu. Osim po veličini, ova solarna elektrana biće najveća i po snazi. Na godišnjem nivou proizvodiće 15.000 megavat-sati električne energije. Njena veličina ogleda se i u broju solarnih panela – čak 17.980 najsavremenijih panela, snage 650/655Wp, čiji je proizvođač renomirani Canadian Solar.

Kompanija MT-KOMEX vodi računa o kredibilitetu pa će se i ovog puta osloniti upravo na svoje dugogodišnje snabdevače. Kako bi energija sunca bila što bolje iskorišćena, za izgradnju elektrane “DeLasol” pripremljeni su bifacijalni solarni paneli koji proizvode struju efikasnije od monofacijalnih panela.

Bifacijalni paneli imaju mogućnost prinosa električne energije sa obe strane panela, zbog čega proizvode veću količinu električne energije. Solarni paneli biće postavljeni na specijalno napravljenu konstrukciju koja omogućava veću apsorpciju reflektovanog zračenja. Zahvaljujući opštinskoj upravi Lapovo, koja je prepoznala vrednost i značaj projekta, dobijena je građevinska dozvola, kao i uslovi za projektovanje i priključenje od strane Elektrodistribucije Srbije. Ovome je prethodilo usvajanje urbanističkog projekta i ishodovanje lokacijskih uslova.

Foto: MT-KOMEX

U skladu sa propisima, izrađen je elaborat o proceni uticaja i zaključeno je da „DeLasol“ neće imati nikakav negativan uticaj na životnu sredinu. Nakon dobijanja građevinske dozvole, prijavljeni su radovi i započeto je raščišćavanje rastinja i priprema zemljišta za potrebe izgradnje solarne elektrane. U prilog posvećenosti koju iskazuje kompanija MT-KOMEX, treba pomenuti da je celokupna količina solarnih panela, ukupne snage 11,7 MWp, isporučena na lokaciju.

U oktobru se planira postavljanje konstruktivnog sistema nakon čega slede dalje aktivnosti na monterskim i instalaterskim radovima stručnog tima kompanije. Prema planu, elektrana bi trebalo da bude puštena u rad 1. marta 2023. godine. Izgradnja solarne elektrane „DeLasol” nije jedini projekat u 2022. godini kojim kompanija MT-KOMEX može da se pohvali. U julu je potpisan ugovor o izgradnji još jedne bifacijalne solarne elektrane između zamenika generalnog direktora Toyo Tires Kenichira Takasaga i direktora kompanije MT-KOMEX Miloša Kostića. Solarna elektrana Toyo Tire Taiyo, ukupne snage 8,4 MWp, će obezbediti kompaniji Toyo Tires 10 do 15 odsto godišnjih potreba za električnom energijom, a očekuje se da će u rad biti puštena do kraja ove godine. Kompanija MT-KOMEX do sada izgradila i isporučila opremu za veliki broj solarnih elektrana na zemlji i na krovovima, ukupne instalisane snage 60 MW.

Priredila: Katarina Vuinac

TeTekst je objavljen u Magazinu Energetskog portala UPRAVLJANJE OTPADOM.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti