Nova tehnologija biorazgradive ambalaže manje je kancerogena uz pomoć paladijuma

Foto-ilustracija: Pixabay

Zagađenje je globalni problem. Svake godine se širom sveta odbaci oko 300 miliona tona plastike (podaci UNEP-a), od kojih se manje od pet odsto reciklira. Jedno od rešenja za ovaj problem je biorazgradiva ambalaža. Nova tehnologija za sintezu glikolne kiseline, koja se često koristi u proizvodnji biodegradabilne ambalaže, koristi leguru paladijuma. Ovo eliminiše toksični formaldehid iz sirovine, čineći proizvodnju bezbednijom i ekološki prihvatljivijom.

Izveštaj na ovu temu predstavljen je na Evropskom simpozijumu nauke o površini materijala, održanom u Atini 17-19. aprila u organizaciji EMAST-a.

Trenutno je glavna sirovina za proizvodnju biodegradabilne ambalaže glikolna kiselina, koja se takođe široko koristi u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. Dobija se iz formaldehida, opasnog kancerogena. Glikolna kiselina se koristi u širokom spektru industrija – hrana, petrohemija, tekstil. Međutim, uglavnom se koristi u proizvodnji kozmetike i biorazgadivih materijala.

Upotreba formaldehida je faktor rizika kako za bezbednost na radu, tako i za životnu sredinu, pa je njegova upotreba strogo regulisana zakonodavstvom EU. Emisije formaldehida su toksične, negativno utiču na životnu sredinu i doprinose klimatskim promenama i zagađenju vazduha. U poslednjih nekoliko godina, tehnologija bez formaldehida je proširena širom različitih industrija kako bi pomogla proizvođačima da ispune sve strože ekološke regulatorne zahteve.

Pročitajte još:

Novi pristup sintezi glikolne kiseline zasniva se na reakciji oksidacije etilenglikola u tečnoj fazi, za koju je pronađen novi, efikasniji katalizator. Ovaj katalizator može se proizvesti na osnovu nanočestica legure paladijuma fiksiranih na nosaču od ugljenika, što ubrzava oksidacionu reakciju etilenglikola umesto formaldehida i pruža visok prinos glikolne kiseline.

Tokom studije, korišćena je metoda imobilizacije rastvora za pripremu serije katalizatora koji sadrže nanočestice paladijuma i zlata deponovane na nepromenjenim i modifikovanim grafitnim i aktivnim ugljenicama. Pripremljeni katalizatori proučavani su korišćenjem modernih metoda poput XRD-a (rentgenska difrakcija), adsorpcije-desorpcije azota na niskoj temperaturi, HRTEM-a (visokorezolutna transmisiona elektronska mikroskopija) i rendgenske fotoelektronske spektroskopije (XPS), i testirani u reaktoru za ciljnu reakciju oksidacije etilenglikola u tečnoj fazi. Kao rezultat, mogla su se odrediti optimalna veličina, morfologija i struktura nanočestica paladijuma i zlata, kao i njihova distribucija na površini nosača od ugljenika.

Razvoj biodegradabilne ambalaže radi zamene tradicionalne polimerske ambalaže ključan je trend u savremenoj ekologiji. Povećana proizvodnja takve ambalaže zahteva nove, bezbednije metode proizvodnje koje ispunjavaju principe brige o životnoj sredini.

Foto: Evropsko udruženje za nauku o površini materiala

Evropsko udruženje za nauku i tehnologiju površine materijala je udruženje koje ima za cilj da okupi svoje članove i sve zainteresovane strane koje rade u oblasti nauke i tehnologije površina materijala. EMAST promoviše osnovne istraživačke aktivnosti, industrijski razvoj, proizvodnju i uvođenje novih proizvoda na tržište koje sprovode univerziteti, istraživački centri i industrije zemalja članica EU.

Europe Surface Science – Konferencija ima za cilj da deluje kao interdisciplinarni forum za istraživače, naučnike, zainteresovane ljude i stručnjake iz svih naučnih disciplina, politike i ekonomije kako bi ispitali i diskutovali o trenutnom stanju materijalnih površina, uključujući prirodne površine. Prethodne konferencije održane su u Rimu – Italija (2014), Kapriju – Italija (2016) i Nici – Francuska (2020).

Izvor: Nornik

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti