Foto: Vlada Republike Srbije

Rudarstvo nije samo eksploatacija i prerada rude, već i briga o ljudima koji žive pored rudnika, kao i o životnoj sredini, a svaki ugovor sa investitorima ubuduće će sadržati i deo o zaštiti životne sredine, stav je Ministarstva rudarstva i energetike.