Ministarstvo i građani BiH ujedinjeni protiv gradnje MHE – Sloboda rekama

Federalno ministarstvo okoline i turizma pozdravlja zaključak Predstavničkog doma Federalnog parlamenta kojim se Vlada FBiH zadužuje da analizira postojeće zakone u vezi sa izgradnjom malih hidoelektrana i da uputi u parlamentarnu proceduru izmene i dopune zakona kojima će se zaštititi reke i okolina.

Ministarka okoline i turizma dr Edita Đapo naglasila je da Ministarstvo podržava i zaključak kojim se traži i revizija svih do sada izdatih saglasnosti za mini hidrocentrale koje su izgrađene i one koje su u fazi izgradnje.

Foto-ilustracija: Unsplash (Chronis Yan)

„Javnost treba da zna da je jučerašnja inicijativa zastupnika ranije već razmatrana na sednici Vlade FBiH, a na predlog Federalnog ministarstva okoline i turizma. Zbog toga mi je neverovatno drago da je, osim nas u Ministarstvu, i Federalni parlament zauzeo stav da se konačno preispita način davanja dozvola i izgradnje mini hidroelektrana. U tom smislu, Vladi su predložene, a već su pokrenute i konkretne aktivnosti kada je u pitanju zabrana gradnje mini hidroelektrana. Kao ministarka, ali i Ministarstvo generalno, protiv sam uništavanja naših reka koje su nam veliko bogatstvo i potencijal za razvoj etno turizma“, naglasila je juče, 24. juna, dr Đapo.

Neophodno je, međutim, znati da je problem s kojim se suočava Federalno ministarstvo okoline i turizma, ali i Vlada Federacije BiH, činjenica da gotovo sve saglasnosti za izgradnju mini hidroelektrana, poput prostorno-planskih dokumenata, koncesija i vodnih akata, koji su ključni elementi u postupku izdavanja dozvola za mini hidroelektrane (do 5 MW), daju niži nivoi vlasti, poput opština, gradova i kantona, a da se federalni nivo dovodi pred svršen čin.

Zbog toga, kao Federalno ministarstvo okoline i turzima predlažu da Federalni parlament usvajanjem prostornog plana Federacije BiH, koji trenutno ne postoji, ali i usvajanjem izmena i dopuna Zakona o koncesijama, sve postupke izdavanja prostorno-planskih dokumenata i koncesija prenese u nadležnost Parlamenta Federacije BiH.

Napominju da je neophodno i to da se u celosti ispoštuje Arhuska konvencija prema kojoj građani u svakoj, a posebno u ranoj fazi procesa, moraju biti informisani i uključeni u donošenje odluka koje se tiču zaštite životne sredine i zdravlja svih, a na kraju i izdavanja svih dozvola za izgradnju mini hidroelektrana.

Naglašavamo i to da je na 222. sednici održanoj 12. maja 2020. godine, na osnovu Informacije i predloga Federalnog ministarstva okoline i turizma, Vlada FBiH donela zaključke:

  • Vlada Federacije BiH usvaja Informaciju Federalnog ministarstva okoline i turizma u vezi problema planiranja izgradnje i rada malih hidroelektrana.
  • Zadužuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da u saradnji s Federalnim ministarstvom okoline i turizma, Agencijom za vodno područje reke Save, Agencijom za vodno područje Jadranskog mora i Federalnim hidrometerološkim zavodom imenuje Radnu grupu koja će pripremiti predlog izmene zakona ili podzakonskog akta kojim će precizno definisati obaveze, kako investitora, odnosno operatora MHE, tako i nadležnih institucija vezano za osiguranje kontinuirane kontrole poštovanja obaveza na osnovu EPP-a u skladu sa izdatim dozvolama.
  • Zadužuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da imenuje Interresornu Radnu grupu od predstavnika Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Federalnog ministarstva okoline i turizma, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i indrustrije, Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Federalne komisije za koncesije, sa zadatkom da pripremi za Vladu FBiH predlog uputstva za korišćenje „Kataloga kriterijuma za održivi razvoj u sektoru malih hidroelektrana“, čija primena treba biti obvezujuća za organe i tela u FBIH nadležne za izdavanje, koncesije, odobrenja, saglasnosti i dozvole za MHE.
  • Vlada FBiH uvažava preporuke i zaključke navedene u Deklaraciji o zaštiti reka Zapadnog Balkana, koju su pripremile nevladine organizacije iz BiH i zemalja okruženja, koje se bave zaštitom životne sredine.

„Ovo je veliki uspeh za sve aktiviste i aktivistkinje okupljene u Koaliciju za zaštitu reka Bosne i Hercegovine (BiH)“, poručili su u saopštenju za javnost iz Centra za životnu sredinu iz Banjaluke, pozdravljajući usvajanje Deklaracije o zaštiti reka u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH (PDP FBiH).

U Deklaraciji, izglasanoj 23. juna, jeste Zaključak o potpunoj zabrani gradnje malih hidroelektrana (MHE) u FBiH, a Federalnoj Vladi dat je rok od tri meseca da izvrši analizu i predloži izmene u zakonodavstvu, što će omogućiti sprovođenje ove zabrane u praksi.

Ovaj primer treba da slede i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS), smatraju u Centru za životnu sredinu iz Banjaluke jer je, kako navode, “krajnje vreme da poslušaju glas naroda koji jasno kaže – Sloboda rekama”.

Izvor: Federalno ministarstvo okoline i turizma/Radio Slobodna Evropa

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti