Tag: Vlada FbiH

Ministarstvo i građani BiH ujedinjeni protiv gradnje MHE – Sloboda rekama

Federalno ministarstvo okoline i turizma pozdravlja zaključak Predstavničkog doma Federalnog parlamenta kojim se Vlada FBiH zadužuje da analizira postojeće zakone u vezi sa izgradnjom malih hidoelektrana i da uputi u parlamentarnu proceduru...

Kanton Sarajevo rešava problem grejanja

 Projekat snabdevanja toplotnom energijom iz Termoelektrane Kakanj područja do/i Sarajeva kapitalan je, isplativ i, sa više aspekata, socijalnog, ekonomskog i životne sredine, opravdan projekat što je pokazala Studija izvodljivosti koju su radili...

Sredstva za uređenje Regionalne deponije Mošćanica – Zenica

 Federalna ministarka zaštite životne sredine i turizma Edita Đapo danas je sa direktorom Regionalne deponije Mošćanica - Zenica Emirom Zukićem potpisala Ugovor o sufinansiranju u iznosu od 225.000 KM. Sredstva su dodeljena putem...

Zemljište oko reke Spreča nije zagađeno teškim metalima

 Direktor Zavoda za agropedologiju FBiH Esad Bukalo izjavio je kako nakon izlivanja hemikalija iz taložnice "Bijelo more", kompanije "Soda Sisecam" Lukavac u reku Spreču i okolno poljoprivredno zemljište nije došlo do zagađenosti...

Sporazum o sufinasiranju Idejnog projekta Toplovod Kakanj-Sarajevo

U prostorijama Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, juče su, Bajazit Jašarević, generalni direktor, dr.sc. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije i dr.sci.oec Fuad Čibukčić, direktor Fond za zaštitu okoliša FBiH...

Za povećanje energetske efikasnosti javnih objekata Vlada FBiH odobrila milion KM

Vlada FBiH je Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, putem Implementacijske jedinice projekta "Energetska efikasnost u BiH" za Federaciju BiH, odobrila korišćenje sredstava od povratka PDV-a u visini od 1.003.635,41 maraka, s ciljem sprovođenja...

Vlada FBiH nastavlja projekat energetske efikasnosti

Vlada FBiH donela je Odluku o prenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ krajnjim korisnicima. Ovom odlukom za radove i sredstva odobreno...

Vlada FBiH dala podršku energetskom zakonu

Vlada FBiH usvojila je informaciju o realizovanim aktivnostima vezanim za usklađivanje propisa Bosne i Hercegovine sa Trećim energetskim paketom u delu koji se odnosi na slučaj ECS-8/11 i donošenje Odluke o sankcijama...

Radovi na izgradnji HE „Vranduk“ teku po planu

Vlada FBiH dala je Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije prethodnu saglasnost u postupku izdavanja energetske dozvole privrednom društvu JP „Elektroprivreda BiH” za izgradnju hidroelektrane „Vranduk“. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije FBiH...

Korak bliže izgradnji Bloka 7 TE „Tuzla“ -„Elektroprivreda BiH“ intezivira pregovore sa China Exim Bank

Vlada FBiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji projekta izgradnje Bloka 7-450 MW u TE "Tuzla", sačinjenu na osnovu informacija "Elektroprivrede BiH" Sarajevo. Data je saglasnost na...

Smanjiti emisiju gasova sa efektom staklene bašte u BiH

U utorak 26. januara 2016. godine u Sarajevu u Bosni i Hercegovini održana je prezentacija novog modela za planiranje dekarbonizacije energetike u Bosni i Hercegovini. Projekt-menadžer Fondacije Centra za zastupanje građanskih interesa (CPI)...

Na godišnjem nivou održavati sednicu o energetici u FBiH

U četvrtak 21. januara 2016. godine održana je tematska sednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U okviru sednice istaknuto je da Vlada FBiH i resorna ministarstva imaju obavezu da izvrše analizu...

Potpisan ugovor za izgradnju HE „Vradnuk“ u Bosni i Hercegovini

U petak 8. januara 2016. godine potpisan je ugovor o izgradnji HE „Vradnuk“ između JP „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“ i joint venture Strabag AG Austrija/Končar – inženjering za energetiku i transport Hrvatska. Potpisivanju...

IZDVOJENE VESTI