Rezultati pretrage za: Vlada FBiH

Ako niste pronašli traženi rezultat, probajte sa drugim rečima

Vlada FBiH utvrdila predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, na predlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, koji je potom upućen na parlamentarnu proceduru,...

Vlada FBiH donela smernice za štednju energije

Vlada FBiH donela je smernice za smanjenje potrošnje energije i energenata u FBiH, a sačinjene po uzoru na paket dokumenata Evropske komisije od 20.7.2022. godine, kao i plana REPower Evropske unije. Njima...

Vlada FBiH izmenila i dopunila Uredbu o uslovima ispuštanja otpadnih voda u životnu sredinu

Vlada Federacije BiH juče je izmenila i dopunila Uredbu o uslovima ispuštanja otpadnih voda u životnu sredinu i sisteme javne kanalizacije.Nova je odredba daje propisan novi rok za sve privredne subjekte koji...

Vlada FBiH će razmotriti smanjenje naknada za velike sisteme koji su u vezi sa obnovljivim izvorima energije

 Vlada Federacije Bosne i Hercegovine voljna je da se uključi u rešavanje problematike kompanije Aluminij d.d. Mostar onoliko koliko ona može. To su na pres-konferenciji nakon sednice Vlade, na kojoj su problemi ove...

Vlada FBiH dala garancije kineskom investitoru za izgradnju Bloka 7 TE u Tuzli

 Vlada Federacije BiH dala je garanciju u korist kineske Izvozno-uvozne banke (CEKSIM BANK) za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za realizaciju projekta izgradnje Bloka 7 - 450 MV TE Tuzla...

Za povećanje energetske efikasnosti javnih objekata Vlada FBiH odobrila milion KM

Vlada FBiH je Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, putem Implementacijske jedinice projekta "Energetska efikasnost u BiH" za Federaciju BiH, odobrila korišćenje sredstava od povratka PDV-a u visini od 1.003.635,41 maraka, s ciljem sprovođenja...

Vlada FBiH nastavlja projekat energetske efikasnosti

Vlada FBiH donela je Odluku o prenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ krajnjim korisnicima. Ovom odlukom za radove i sredstva odobreno...

Vlada FBiH dala podršku energetskom zakonu

Vlada FBiH usvojila je informaciju o realizovanim aktivnostima vezanim za usklađivanje propisa Bosne i Hercegovine sa Trećim energetskim paketom u delu koji se odnosi na slučaj ECS-8/11 i donošenje Odluke o sankcijama...

Vlada FBiH subvencioniše račune za električnu energiju

Na 60. sednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine produženo je važenje Odluke o sprovođenju mera za smanjenje troškova električne energije za domaćinstva i stimulisanje energetske efikasnosti do kraja 2016. godine. Kako su mediji...

Vlada FBiH: Zaštititi radnike od visokih temperatura

 Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, preporučilo je poslodavcima da, usled vremenskih nepogoda izazvanih visokim temperaturama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, sprovedu posebne...

Vlada Federacije BiH obustavlja izdavanje energetskih dozvola za MHE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uputila je Parlamentu ove zemlje Predlog zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH, a jedna od novina je odredba da je male hidroelektrana (MHE) hidroenergetski objekat...

Vlada Sarajeva donela Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem „Bentbaša“

Vlada Kantona Sarajevo je na nastavku sednice održane 30. jula ove godine donela Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem „Bentbaša“ za period 2020-2030. godine. Radi se o upravljačkom dokumentu koji je po prvi put donesen...

Vlada BiH donela odluku o smanjenju cena nafte

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić kazao je da je Vlada donela odluku kojom je propisala maksimalne dopuštene marže u trgovini naftnim derivatima, a što u na kraju znači smanjenje cena nafte...

Vlada Federacije BiH utvrdila iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora

Vlada Federacije BiH je, na hitnoj sednici, održanoj u Sarajevu, donela Odluku o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (OIEiEK) za 2019....

Vlada Federacije BiH uređuje upravljanje šumskim ekosistemima

 Vlada Federacije BiH je utvrdila Nacrt zakona o reprodukcionom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja, koji propisuje način proizvodnje, stavljanja na tržište i uvoz kvalitetnog i staništu prilagođenog reprodukcionog materijala s...

Utvrđen Predlog zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korišćenju zemljišta u FBiH

 Vlada Federacije BiH je na današnjoj sednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Predlog zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korišćenju zemljišta na nivou FBiH,...

MAGAZIN

IZDVOJENE VESTI

Pratite nas