Objavljeni najnoviji rezultati „Crvene liste“ ugroženih vrsta

Foto: Tucuxi (Sotalia fluviatilis) © Fernando Trujillo

Međunarodna unija za zaštitu prirode (IUCN) objavila je nove rezultate IUCN Crvene liste ugroženih vrsti™, koja predstavlja najmerodavniji globalni prikaz stanja biljnog i životinjskog sveta.

Evropski bizon (Bison bonasus), najveći kopneni sisar u Evropi, prešao je iz osetljive kategorije u potencijalno ugroženu, zahvaljujući kontinuiranim naporima za njegovo očuvanje, prema novim podacima iz IUCN Crvene liste.

Nažalost, poslednji podaci takođe pokazuju da je 31 biljnih i životinjskih vrsta prešlo u kategoriju iščezlih vrsta, a svim slatkovodnim delfinima sada preti opasnost od iščezavanja.

Od biljnih vrsta, hrastova stabla su sveobuhvatno procenjena i otkriveno je da gotovo trećini ovih vrsta (113 od 441) preti opasnost od iščezavanja.

Foto: Quercus brandegeei © The Morton Arboretum

IUCN Crvena lista trenutno broji 128.918 vrsta, od kojih 35.765 vrsta preti opasnost od izumiranja.

IUCN Crvena lista ugroženih vrsta™ postoji od 1964. godine, sa osnovnim zadatkom da prati i meri smanjenje biološke raznovrsnosti, tj. biodiverziteta na planeti.

Gubitak biodiverziteta je problem koji se odražava na sve aspekte ljudskog života, od proizvodnje hrane i lekova do pojave zoonotičkih bolesti, kao što je, na primer, koronavirus.

Uprkos brojnim naporima da se priroda zaštiti, uz uporno ukazivanje stručne zajednice na kontinuirane negativne trendove, trenutno stanje živog sveta ipak pokazuje da ne činimo dovoljno za dobrobit naše planete, a time i nas samih.

Izvor: IUCN

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti