“Uključiti javnost i isključiti fosilna goriva”

Foto-ilustracija: Pixabay

Organizacije civilnih društava iz regiona iznele su svoj stav – “Uključiti javnost i isključiti fosilna goriva” o Platformi za podršku energetskoj tranziciji na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini.

Apel da Platforma uspostavi jasna pravila od početka, kako bi osigurala pravednu energetsku tranziciju i omogućila učešće svih zainteresovanih strana, uputilo je 18 organizacija civilnog društva.

Kako se navodi u saopštenju, nova analiza, koju je objavila organizacija IIDMA iz Španije, može pružiti dobre primere šta treba i šta ne treba raditi u tom procesu. 

Uzevši u obzir dosadašnje iskustvo u regionu Zapadnog Balkana i Ukrajini, kao i rad Platforme za pravednu energetsku tranziciju regiona uglja u Evropskoj uniji, organizacije civilnog društva očekuju da nova Platforma kroz svoj rad primenjuje sledeća četiri načela:

1. Platforma bi trebalo da definiše jasne i merljive ciljeve, kao jasne vremenske rokove.

2. Platforma bi trebalo da u svoj rad uključi sve zainteresovane strane – lokalne zajednice, organizacije civilnog društva, sindikate, obrazovne institucije, lokalna preduzeća, itd. – u sve aktivnosti, poput sastanaka Platforme, odabira pilot-regija, odabira i sprovođenja projekata. Svi postupci vezani za pravednu energetsku tranziciju, odnosno postupci planiranja u zemljama i regionima moraju biti sprovedeni “odozdo prema gore”, polazeći od lokalnog nivoa i zajednice u regionima uglja.

3. Kako bi mogli da dobiju bilo kakvu finansijsku podršku, regioni bi trebalo da razviju lokalna planska dokumenta, u čiju izradu treba uključiti javnost. Finansijska podrška ne bi smela da obuhvata fosilna goriva i trebalo bi da omogući zatvaranje termoelektrana i rudnika uglja u što kraćem roku.

4. Jedan od rezultata rada trebala bi biti izrada „teritorijalnih planova za pravednu energetsku tranziciju“. Ovi planovi, u pogledu ambicija i ciljeva, moraju u najmanju ruku biti u skladu sa nacionalnim klimatskim energetskim planovima (NECP), ili još ambiciozniji. 

“Važne lekcije o pravednoj energetskoj tranziciji mogu se čuti iz Španije, koja je u ovaj proces krenula kasno, ali je zabeležila i veliki napredak u poslednje tri godine. U oktobru 2018. godine, Vlada, sindikati i preduzeća potpisali su sporazum kojim se, između ostalog, radnicima garantuju ranije penzije i druge povlastice i osigurava se 250 miliona evra investicija do 2023. za podršku poslovnom sektoru i novim inicijativama u regionima uglja. 2020. godine usvojena je Strategija za pravednu tranziciju, u skladu sa smernicama Međunarodne organizacije rada. Trenutno se radi se na lokalnim planovima koji se nazivaju “Sporazumi o pravednoj tranziciji””, navodi se u saopštenju.

Grupa organizacija civilnog društva, među kojima su Beogradska otvorena škola i Centar za ekologiju i održivi razvoj iz Subotice, kao najvažnije lekcije iz iskustva Španije u procesu energetske tranzicije navode da problemi neće rešiti sami od sebe, ignorisanjem potrebe za energetskom tranzicijom i produženim subvencijama za fosilna goriva. Tek kad su svi prihvatili da treba zajedno planirati pravednu tranziciju, postali su vidljivi prvi rezultati. Kao i da je učešće javnosti ključno. Sporazumi o pravednoj tranziciji u Španiji su dobar primer kako uključiti javnost u proces. Učestvovanje javnosti je ključni deo izrade, praćenja i ocenjivanja planova – a ne samo puka formalnost. Kako bi učešće javnosti bilo smisleno, sve važne informacije moraju biti pravovremeno objavljene, uključujući i ugovore o korišćenju javni fondova, a javnost mora dobiti i obrazloženja vezano za to da li su njihovi komentari uzeti u obzir.

Stav 18 organizacija civilnog društva o radu Platforme za podršku energetskoj tranziciji u regionima uglja na Zapadnom Balkanu i Ukrajini možete pogledati ovde.  

Izveštaj IIDMA o pravednoj tranziciji u Španiji pogledajte ovde.

Izvor: Beogradska otvorena škola

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti