Maču Pikču – prvo ugljenično neutralno svetsko čudo?

Foto-ilustracija: Pixabay

UNESCO je pre skoro četrdeset godina, davne 1983. godine, proglasio Maču Pikču („stari vrh“) svetskom baštinom, a 25 godina kasnije (2007) i jednim od novih sedam čuda modernog sveta.

Maču Pikču se može definisati kao arheološko čudo i jedno od najkrhkijih i najugroženijih ekosistema na planeti.

Njegovo prirodno bogatstvo se još uvek ne ceni u dovoljnoj meri, iako je pored endemskih ptica i orhideja i prirodno stanište  andskog medveda (Tremarctos ornatus).

Nakon zatišja koronavirusa, Maču Pikču je, nakon pauze od devet meseci, krajem prošle dočekao prve turiste.

Predviđanja mnogih su da će putnici u budućnosti želeti da se povežu više sa prirodom, lokalnom kulturom i da će se sve više pažnje posvećivati ekološkom turizmu. Zbog toga je Peru među prvim odredištima ljudi koji su željni iskustva koje će objediniti prirodu, biodiverzitet i istoriju.

Stanovništvo Perua iz godine u godinu uviđa značaj očuvanja kulturne baštine i traži nove načine da mlađe generacije nauči sa jedne strane lepoti prirode, a sa druge strane koliko se lako sva prirodna bogatstva mogu nepovratno uništiti. U ovim predelima ekološki turizam može da postane glavni izvor prihoda lokalnih zajednica.

Ujedinjene nacije su upozorile septembra 2019. godine da živimo u periodu klimatskog vanrednog stanja, koje će sve više uticati na sve društvene i ekonomske segmente, bez izuzetka. Najveći „krivac“ sve očiglednije klimatske vanredne situacije je rezultat više decenija prekomernih emisija gasova sa efektom staklene bašte, koji se danas akumuliraju u atmosferi i menjaju ravnotežu klime na našoj planeti.

Foto-ilustracija: Pixabay

U Peruu se procenjuje da se oko 5 odsto ukupnih emisija stvara preko aktivnosti koje stvara turizam. Ova činjenica otkriva važnost posvećenosti turističke industrije ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija koji promovišu ublažavanje uticaja ugljen-dioksida kroz smanjenje njegovih emisija.

Trenutno, organizacija Inkatera, koja se bavi održivim turizmom, u savezu sa kompanijom AJE Group, koja se bavi proizvodnjom i distribucijom pića, razvija strategiju kako bi Maču Pikču bio sertifikovan kao prvo svetsko čudo, koje je ugljenično neutralno. To uključuje razvoj cirkularne ekonomije, kroz inovativnu strategiju za održivo upravljanje gotovo svim čvrstim otpadom.

Prva organizovana akcija bila je donacija mašine za sabijanje otpada koja se koristi za obradu sedam tona plastičnog otpada dnevno. Uspeh ove inicijative pratio je pogon za preradu ulja u biodizel i glicerin, otvoren 2018. godine u hotelu Inkaterra Machu Picchu Pueblo, kako bi se sprečilo izlivanje nafte u reku Vilcanota.

Najnoviji projekat je inovativna tehnologija sa mogućnošću obrade osam tona organskog otpada putem pirolize (hemijsko razlaganje na visokim temperaturama u odsustvu kiseonika, bez emisije ugljen-dioksida). Ovo generiše bio-ugalj, prirodno đubrivo koje će pomoći u pošumljavanju „oblačne šume“ sa milion stabala Cinchona officinalis koja ima lekovita svojstva i koja je prikazana na nacionalnom grbu zemlje. Uzgoj ovog drveta pomoći će obnovi biodiverziteta i sprečiti potencijalnu prirodnu katastrofu u Maču Pikčuu.

Foto-ilustracija: Pixabay

Gubitak „oblačnih šuma“ skriven je globalni rizik od uticaja izazvanih raznim faktorima, kao što su porast stanovništva i neregulisana upotreba zemljišta za ispašu, seču ili poljoprivredu. To dovodi do različitih promena u staništima i do degradacije ekosistema i uticaja na kapacitet za apsorpciju ugljen-dioksida (CO2) i drugih gasova sa efektom staklene bašte.

Peru, kao odredište, uživa privilegiju da ima ovo kulturno i prirodno nasleđe čovečanstva, što podrazumeva veliku odgovornost njegovog čuvanja za buduće generacije. Ovaj savez posvećen dekarbonizaciji Maču Pikčua primer je  posvećenosti klimatskim akcijama države Peru.

Priča o uspehu i ciljevima koji se mogu postići kada javni i privatni sektor rade ruku pod ruku, i uz podršku lokalne zajednice, dovešće ovo odredište Latinske Amerike na prvo mesto ugljenično neutralne destinacije koja je to postigla i zahvaljujući kružnoj ekonomiji – kroz održivo upravljanje otpadom.

Peru će imati prvo svetsko čudo koje će svim svojim posetiocima nuditi iskustvo koje je odgovorno po klimu i koje je u skladu sa glavnim izazovima turističkog sektora i planete.

Jovana Canić

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti