Kompanija ABB otvorila operativni centar u Đenovi u Italiji

Foto: ABB

Prošle godine, švajcarsko-švedska korporacija ABB, koja je lider na tržištu tehnoloških inovacija u robotici i energetskom, industrijskom, transportnom i građevinskom sektoru i jedan od predvodnika revolucije 21. veka, plasirala je na tržište platformu ABB Ability. Posredstvom novog operativnog modela, ABB isporučuje digitalna rešenja i usluge klijentima sa udaljenih lokacija.

Platforma ABB Ability razvijena je u partnerstvu sa softverskom kompanijom, Microsoft. Prikupljanjem podataka o stanju mašina putem digitalne aplikacije koju je kreirao ABB, njegovi eksperti mogu da koriguju problem na postrojenju fabrike koja je udaljena hiljadama kilometara od njih. Tehnologija omogućava da računari obrade podatke i prikažu trenutnou situaciju u pogonima a pomoću softvera i veštačke inteligencije stvorena je šansa za pronalazak kvara i pre nego što se on desi. Inženjeri ABB pružaju tehničku podršku za rešavanje problema ali i i za preventivno održavanje.

Specijalizovana ponuda portfolija ABB Ability obuhvata rešenja za rukovođenje performansama proizvodnih delatnosti koje se uveliko oslanjaju na svoju opremu i imovinu. Spektar upravljačkih usluga koje kompanija obezbeđuje u okviru ovog paketa je širok a neki od njegovih korisnika su vodeći svetski proizvođači i pružaoci usluga, poput Shell OilBASF, Royal Caribbean, Cargill i BMW.

Foto: ABB (Đenova, Italija)

Operativni centri kompanije ABB su spoj tehnologije, kroz ABB Ability, i znanja zaposlenih stručnjaka, okupljenih na jednom mestu u svrhu efikasnog i profesionalnog pružanja usluga mušterijama širom planete.

Dvadeset prvog februara 2018. godine, ABB je otvorio novu kolaborativnu bazu u Đenovi, u Italiji. Njegova zaduženja ticaće se proizvodnje električne energije i upravljanja vodama. Preduzeća koja posluju u ovim oblastima moći će da se obrate znalcima ABB kako bi unapredili svoje radne operacije i sistem održavanja pogona. Novootvoreni operativni centar davaće informacije svojim klijentima kako bi oni povećali profitabilnost i produktivnost, unapređenjem radnih uslova, višim stepenom sigurnosti, smanjenjem rizika i nižim troškovima.

ABB trenutno raspolaže kapacitetom od 15 strateški geografski i industrijski pozicioniranih baza. Sarađuje sa 700 pomorskih preduzeća, 41 rudnikom, 64 luke, 680 elektrana i 150 mlinova za papir.

Foto: ABB (Đenova, Italija)

Zašto se kompanije odlučuju da u pomoć pozovu ABB tehnologiju i eksperte? Ključne prednosti uključivanja stručnih lica ove švajcarsko-švedske korporacije u proizvodne tokove koje su iskusile pobrojane mušterije očitavaju se u porastu proizvodnje, smanjenju neplaniranih prekida proizvodnih procesa, bržoj popravci mašina, dužem vremenu rada, manjim izdacima za održavanje, poboljšanim operativnim performansama i stalnoj saradnji i poboljšanoj komunikaciji između ABB i njenih korisnika.

Pomorci su po jednom brodu u okviru svoje flote uštedeli čak 350 hiljada dolara kroz optimizovanog upravljanja gorivom i smanjenja troškova održavanja. Rudari su na godišnjem nivou, kroz korišćenje digitalne tehnologije, sačuvali 5 miliona dolara i 50 odsto energije. Dokazano je da je, zahvaljujući neposrednoj analizi prikupljenih podataka i efikasnijim manipulisanjem imovinom, proizvodnim procesima i rizicima u okviru industrija proizvodnje električne energije i upravljanja vodama, za 20 odsto produžen radni vek mašina. Vođeni parolom Bolje sprečiti, nego lečiti, inženjeri ABB troškove održavanja postrojenja korisnika svojih usluga smanjii su duplo. Izdaci naftnih i gasnih kompanija smanjeni su za 30 odsto i poboljšana je bezbednost na platformi u Severnom moru. U mlinovima za papir troškovi održavanja opali su za 55 odsto.

Jelena Kozbašić

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti